Πλήρωση κενής θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Posted by: Stelios Papapetrou
Category: Νέα/Ανακοινώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μια κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 23.12.2020 (αρ. γνωστ. 1073), αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στην πιο πάνω θέση, από 20.06.22, στη ΣΟΥΡΟΥΔΗ Ελένη.