Πείτε μας την άποψή σας για τα μέτρα υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία!

O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, πιστεύοντας και επενδύοντας στη δύναμη των νέων ανθρώπων συντονίζει την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία.

Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία καταγράφει για πρώτη φορά, το όραμα της πολιτείας για τους νέους σ’ ένα έγγραφο πολιτικής, το οποίο δεσμεύει το κράτος στη λήψη μέτρων για υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων και προτεραιοτήτων σε οκτώ τομείς που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των νέων.

Σκοπός της Στρατηγικής, είναι να προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες για να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Γι’ αυτό, βασική αρχή της Στρατηγικής είναι η συμμετοχή των ιδίων των νέων σε αυτή την πορεία! Επιδίωξη του ΟΝΕΚ ήταν και παραμένει, οι νέοι να τεθούν στο προσκήνιο και σε θέση προτεραιότητας, αλλά κυρίως να καταστούν βασικοί εταίροι στη χάραξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών που τους αφορούν.

Ως εκ τούτου, σ’ αυτό το στάδιο όπου έχουν τεθεί τα πρώτα μέτρα υλοποίησης των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής, καλούμε εσάς τους νέους για ακόμα μια φορά να ενημερωθείτε για τα μέτρα, να συζητήσετε μαζί μας και να καταθέσετε εκ νέου απόψεις και εισηγήσεις προς βελτίωση των υφιστάμενων μέτρων και υιοθέτηση καινούργιων.

Οι πρώτες διαβουλεύσεις θα γίνουν ως ακολούθως:

  1. Σάββατο 06/10/18 στο Κέντρο Νεότητας Αγρού, από τις 15:30 – 18:00
  2.  Τετάρτη 10/10 στο Πολύκεντρο Νεολαίας Πάφου σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Πάφου, από τις 18:00 – 20:30
  3. Πέμπτη 18/10 στα γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας στην Λεμεσό, από τις 19.00 – 21.00
  4. Τρίτη 23/10/18 στο Πολύκεντρο Νεότητος Αθηένου σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αθηένου, από τις 18:00 – 20:30
  5. Τετάρτη 24/10 στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου στην Λευκωσία, από τις 10:00 – 13:00
  6. Τετάρτη 31/10/18 στο Πολύκεντρο Νεολαίας Λεμεσού σε συνεργασία με το Κέντρο Νεότητας Λεμεσού, από 19:00- 21:00
  7.  Σάββατο 3/11/18 σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου, από τις 15:00 – 17:30

Θα ακολουθήσουν κι άλλες συναντήσεις επομένως, σας προτρέπουμε να παρακολουθείτε τη σελίδα μας.

Εάν είστε οργανωμένο σύνολο νεολαίας ή φορέας που ασχολείται με νέους και επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί διαβούλευση στον δικό σας χώρο εντός του Οκτωβρίου (με 20 νέους ηλικίας 14-35 ως ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων), τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η συμβολή σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα ενισχύσει την προσπάθεια του Οργανισμού να αναδείξει τους νέους ως το δυναμικότερο κομμάτι της κοινωνίας μας.

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες αποταθείτε στα τηλέφωνο 25871471 ή δηλώστε εδώ.