Παρουσίαση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος PIN: #prevention & #intervention

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου σας προσκαλεί σε παρουσίαση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος PIN: #prevention & #intervention, το οποίο προκηρύσσει σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η επιχορήγηση Σχεδίων τα οποία στοχεύουν στην πρόληψη ή τη μείωση των συμπεριφορών εξάρτησης καθώς και της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και τον στοιχηματισμό, μέσω της κινητοποίησης και ενδυνάμωσης των ίδιων των νέων, καθώς και την ενίσχυση της μάθησης και στήριξης από συνομήλικους.

Τα Σχέδια αυτά αφορούν επιχορηγήσεις ιδεών, δραστηριοτήτων, εργαλείων και οποιονδήποτε άλλων μέσων για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος.

Η παρουσίαση απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση σχεδίων πρόληψης ή/και αντιμετώπισης της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια. Θα παρουσιαστεί η φιλοσοφία και οι σκοποί του προγράμματος και θα δοθούν διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων. Η συνάντηση θα γίνει την Τρίτη 16/01/2017 ώρα 11:00, στα γραφεία του ΟΝΕΚ στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 104, Λευκωσία.

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες: 97725204 (καθημερινά 08:00 – 15:30)