Παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία στο Υπουργικό Συμβούλιο

Υιοθετήθηκε σήμερα, 18 Mαΐου 2017, από το Υπουργικό Συμβούλιο, η πρώτη Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία (ΕΣΝ), την οποία ολοκλήρωσε ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) σε συνεργασία με όλες τις κρατικές υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα νεολαίας, αλλά και με τους ιδίους τους νέους.

Η ΕΣΝ, μετουσιώνει το σχέδιο της κυβέρνησης για ενδυνάμωση της νεολαίας, σε πράξη. Πρόκειται για το πρώτο εξειδικευμένο έγγραφο πολιτικής για τους νέους της Κύπρου, το οποίο σκιαγραφεί το όραμα της πολιτείας για τα επόμενα έξι χρόνια. Η ΕΣΝ καταγράφει τους στόχους και προτεραιότητες σε οκτώ άξονες δράσης, οι οποίοι επηρεάζουν τη ζωή των νέων. Παράλληλα, συγκροτείται ο μηχανισμός μέσω του οποίου θα υλοποιούνται συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις, διασφαλίζοντας τη δια-τομεακή συνεργασία μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών.

Με την ΕΣΝ, υπογραμμίζεται ταυτόχρονα η βασική αρχή του ΟΝΕΚ, σύμφωνα με την οποία, όλα όσα αφορούν τους νέους θα πρέπει να συναποφασίζονται με τους νέους. Η ΕΣΝ διαμορφώθηκε με τη συμμετοχή των ιδίων των νέων και μάλιστα πέραν των 3000 νέων, καθιστώντας τους βασικούς πλέον εταίρους της κυβέρνησης στη χάραξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών που τους αφορούν. Μέλημα του ΟΝΕΚ ήταν και παραμένει ότι καμία απόφαση δεν πρέπει να λαμβάνεται χωρίς την πραγματοποίηση ουσιαστικού διαλόγου με τους νέους και χωρίς να εκτιμάται πρώτιστα, η επίδραση που πιθανόν να έχει οποιαδήποτε πολιτική στις ζωές της παρούσας αλλά και των μελλοντικών γενεών.

Με την υιοθέτησή της ΕΣΝ από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι: «τον όρο εντολής για τη σύσταση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία είχε ο Οργανισμός Νεολαίας, τον οποίο συγχαίρω θερμά για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει στο πλαίσιο αυτό και ως εκ τούτου, ανανεώνω την εντολή αυτή, ορίζοντάς τον Εθνικό Συντονιστή για την παρακολούθηση της εφαρμογής της».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας, κ. Παναγιώτης Σεντώνας, κατά την παρουσίαση της ΕΣΝ προς το Υπουργικό Συμβούλιο ανέφερε: «Η ΕΣΝ αποτελεί την πρώτη συντεταγμένη και οργανωμένη ενέργεια του ΟΝΕΚ προς υλοποίηση της αποστολής του. Της ουσιαστικής συμβολής, δηλαδή, στην παραγωγή πολιτικής για τους νέους. Η ύπαρξη της ΕΣΝ, διασφαλίζει την ανάπτυξη συστηματικής δια-τομεακής συνεργασίας, με σκοπό τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και συντονισμό των ενεργειών του κράτους για την ενδυνάμωση των νέων στην Κύπρο. Ευχαριστούμε όλους τους κρατικούς φορείς αλλά και τους νέους και τις οργανώσεις τους που συνέβαλαν σ’ αυτή την προσπάθεια».

Η παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία στο κοινό, θα λάβει χώρα την Τρίτη, 30 Μαΐου 2017, στις 18.30, στο Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη. Για δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλ. 22402601/2 ή στο [email protected], μέχρι τις 22 Μαΐου 2017.