Παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία

Με ιδιαίτερη χαρά σας πληροφορούμε ότι ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου έχει ολοκληρώσει τη σύσταση Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής για τους νέους της Κύπρου.

Η παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, θα λάβει χώρα την Τρίτη, 30 Μαΐου 2017, στις 18.30, στο Προεδρικό Μέγαρο στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη και σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε.

Μέσω της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, καταγράφεται για πρώτη φορά, το όραμα της πολιτείας για τους νέους σε ένα έγγραφο πολιτικής, το οποίο δεσμεύει το κράτος στη λήψη μέτρων για υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων και προτεραιοτήτων σε οκτώ πεδία δράσης που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των νέων.

Η ύπαρξη της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, διασφαλίζει την ανάπτυξη συστηματικής δια-τομεακής συνεργασίας, με σκοπό τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και συντονισμό των ενεργειών του κράτους για την ενδυνάμωση των νέων στην Κύπρο. Ο σχεδιασμός της Στρατηγικής αποτέλεσε προϊόν εκτενούς διαλόγου με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αλλά και τους ιδίους τους νέους. Επιδίωξή μας ήταν οι νέοι να τεθούν στο προσκήνιο και σε θέση προτεραιότητας αλλά κυρίως, να καταστούν βασικοί εταίροι στη χάραξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών που τους αφορούν.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα ενισχύσει την προσπάθεια του Οργανισμού να αναδείξει τους νέους ως το δυναμικότερο κομμάτι της κοινωνίας μας στο οποίο, επενδύοντας, επενδύουμε στο μέλλον της χώρας μας.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.