Παράτασης Υλοποίησης στο Πρόγραμμα “Πρωτοβουλίες Νέων”

Posted by: netinfo
Category: Νέα/Ανακοινώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΝΕΚ λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες δυσκολίες που παρουσιάζονται λόγω της πανδημίας, στην πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της Α΄ περιόδου 2021 (1η Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2021), επανέρχεται με νέα απόφαση με την οποία δίνει δικαίωμα παράτασης υλοποίησης τους, μέχρι τις 31 Μαΐου 2021.