Νεολαία με προοπτική: 3 σύγχρονες προτάσεις

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας σας προσκαλούν σε εκδήλωση στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (ΘΟΚ) στις 13 Ιουνίου στις 18:30.

Σκοπός της εκδήλωσης, είναι η ανακοίνωση μιας δέσμης προγραμμάτων και έργων που στοχεύουν στην αναβάθμιση του ρόλου της Νεολαίας, την προσφορά των απαραίτητων σύγχρονων υποδομών, γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της συμμετοχής της νεολαίας στη διαμόρφωση πολιτικών.

Tην εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.