Νέες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα “Πρωτοβουλίες Νέων”

Ανακοινώνεται ότι οι νέες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα “Πρωτοβουλίες Νέων είναι οι ακόλουθες:

 

Προθεσμία για Δραστηριότητες που ξεκινούν μεταξύ:

 

Προθεσμία για υποβολή

Αιτήσεων

 

1 Δεκεμβρίου – 31 Μαρτίου

 

 

16 Σεπτεμβρίου (προηγούμενου έτους)

 

1 Απριλίου – 31 Ιουλίου

 

 

16 Ιανουαρίου

 

1 Αυγούστου  – 30 Νοεμβρίου

 

 

16 Μαΐου