Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα “Πρωτοβουλίες Νέων”

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ανακοινώνει ότι ένεκα της δημοσίευσης νέου Οδηγού για το Πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων», θα δέχεται αιτήσεις κατ΄εξαίρεση, μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017, για δραστηριότητες που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 30 Νοεμβρίου 2017.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με το νέον Οδηγό του Προγράμματος, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22402615 / 617 και 25443079.