Μητρώο Υποψήφιων για το Διαγωνισμό Α/Α 14/2021 “Αγορά Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πρόταση”

Posted by: Stelios Papapetrou
Category: Δημόσιες Συμβάσεις, Νέα/Ανακοινώσεις

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ανακοινώνει ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών για το Διαγωνισμό Α/Α 14/2021 για αγορά υπηρεσιών από Ψυχολόγους έχει δημιουργηθεί το Μητρώο Υποψηφίων, το οποίο έχει επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση Α/Α 22/2021, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2021.

ΙΣΟΨΗΦΙΑ – ΚΛΗΡΩΣΗ

Νοείται ότι για τις περιπτώσεις ισοψηφίας υποψηφίων, οι οποίοι συνδιεκδικούν μία θέση, θα πραγματοποιηθεί ανοικτή κλήρωση στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας στη Λευκωσία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραστούν για να την παρακολουθήσουν. Η ημερομηνία και ώρα της κλήρωσης θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι σύμφωνα με το Άρθρο 14 των Όρων Προκήρυξης έχουν δικαίωμα τριών (3) εργάσιμων ημερών να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς τον Οργανισμό ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι η Παρασκευή 27/08/2021 και ώρα 15.00.

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινίσεις πρέπει:

  1. Να υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mconstantinou@onek.org.cy
  2. Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
  3. Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του παραπονουμένου.
  4. Να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονουμένου και όχι τη μοριοδότηση άλλου/ων ατόμου/ων.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΜΗΤΡΩΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Για το Μητρώο των υποψηφίων πατήστε ΕΔΩ.

Για τη βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων, πατήστε ΕΔΩ.