Διαγωνισμός Α/Α 18/2018 για Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου και Αγρού.

Posted by: netinfo
Category: Δημόσιες Συμβάσεις, Νέα/Ανακοινώσεις

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Οργανισμός Νεολαίας διενεργεί διαγωνισμό ο οποίος αφορά στην εξεύρεση ατόμων για τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων που διατηρεί στη Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και Αγρό.

Τα ΚΕΠΛΗ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό σημείο επαφής των νέων με τον Οργανισμό Νεολαίας αφού εκεί στεγάζονται και παρέχονται τα πλείστα εκ των προγραμμάτων και υπηρεσιών του ΟΝΕΚ.

Οι ανάδοχοι του κάθε ΚΕΠΛΗ θα αναλάβουν τη διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν στη λειτουργία των ΚΕΠΛΗ, την παροχή ενημέρωσης προς τους νέους, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων για τους νέους, κ.ά.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 μ.μ.

2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΤΉΣΤΕ ΕΔΩ

3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για να δείτε οδηγίες του πως μπορείτε να λάβετε τα έγγραφα του Διαγωνισμού από το ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας πατήστε εδώ.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να εγγραφούν ως Οικονομικοί Φορείς πατώντας εδώ.