Υπογραφή Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ)

Υπογράφηκε την 1η Φεβρουαρίου, το Πλαίσιο Συνεργασίας, μεταξύ  του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), ως ο αρμόδιος ημικρατικός οργανισμός για θέματα νεολαίας και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ), ως ο Μη Κυβερνητικός φορέας εκπροσώπησης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Νεολαίας.

ΟΝΕΚ και ΣυΝΚ συμφώνησαν ότι θα συνεργάζονται για τον προγραμματισμό κοινών δράσεων, ενώ θα συμμετέχουν σε κοινές συναντήσεις με στόχο τη δομημένη συνεργασία για θέματα πολιτικής για τη νεολαία, καθώς και την από κοινού ανάδειξη θεμάτων που αφορούν στους νέους.

Αναγνωρίζοντας την σημασία της οικονομικής στήριξης του ΣυΝΚ, σαν απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί το ΣυΝΚ να ανταποκρίνεται στον πολυδιάστατο του ρόλο, ο ΟΝΕΚ δεσμεύτηκε όπως καταβάλλει την εκάστοτε ετήσια κρατική χορηγία προς το ΣυΝΚ, εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση κοινών αλλά και ξεχωριστών δράσεων, ειδικότερα όσον αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων από την Εθνική Υπηρεσία Erasmus+ – Κεφάλαιο Νεολαία, ο ΟΝΕΚ θα αξιοποιεί, όπου είναι εφικτό, την Ομάδα Εκπαιδευτών του ΣυΝΚ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ, κ. Παναγιώτης Σεντώνας, δήλωσε ότι «η παρουσία και ο ρόλος του Συμβουλίου Νεολαίας σε αυτή τη γεμάτη προκλήσεις χρονική συγκυρία, καθίσταται ακόμα πιο σημαντικός. Και αυτό γιατί οι νέοι είναι οι καταλύτες της θετικής αλλαγής για την καλύτερη Κύπρο, ενώ οι οργανώσεις νεολαίας (που συναπαρτίζουν το Συμβούλιο) συνιστούν  πεδία  ενδυνάμωσης και ανάπτυξης των νέων. Γι’ αυτό και δεν μπορεί το Συμβούλιο Νεολαίας να μην τυγχάνει της ολόψυχης υποστήριξης του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Το Συμβουλίου Νεολαίας είναι για τον ΟΝΕΚ πολύτιμος εταίρος για την προώθηση των ζητημάτων που αφορούν στη νεολαία και γι’ αυτόν  ακριβώς το λόγο η συνεργασία μας δεν μπορεί παρά να είναι ουσιαστική, συστηματική και διαρκής».

Ο Πρόεδρος του ΣυΝΚ, κ. Λοΐζος Βασιλείου ανέφερε ότι «έγινε σήμερα, ένα σημαντικό βήμα από τους δύο οργανισμούς, οι οποίοι έχουν ευθύνη και όραμα να πολεμούν για τα δικαιώματα των νέων. Με την υπογραφή του Πλαισίου Συνεργασίας ενδυναμώνεται η φωνή των νέων της Κύπρου μέσα από την καλύτερη συνεργασία των δύο οργανισμών. Κερδισμένη σήμερα είναι η νεολαία της Κύπρου. Το ΣυΝΚ θα συνεχίσει τον αγώνα για χάραξη μιας πολιτικής πιο φιλικής προς τους νέους του τόπου, πάντα πλάι πλάι με τον ΟΝΕΚ».

Οι δύο φορείς, ΟΝΕΚ και ΣυΝΚ, δεσμεύτηκαν για την πιστή εφαρμογή και σεβασμό του Πλαισίου Συνεργασίας.

12605480_945059212250609_4376410538194075275_o 12622288_945059135583950_14669559904835274_o 12628472_945059128917284_2089109113143033836_o