Ημερίδα Ενημέρωσης Erasmus+

Πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2017 στο Συνεδριακό Κέντρο FILOXENIA,  Ημερίδα Πληροφόρησης για το Πρόγραμμα Erasmus+.

Η Ημερίδα διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, με την ευκαιρία της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων 2018. Το πρόγραμμα της Ημερίδας περιλάμβανε παρουσιάσεις των Δράσεων του Προγράμματος αλλά και «Καφέ με Δικαιούχους», όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με άτομα που είχαν επωφεληθεί στο παρελθόν από το πρόγραμμα και βρίσκονταν στο χώρο για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.

Την Ημερίδα παρακολούθησαν πέραν από 150 νέοι, μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, μέλη ΜΚΟ, εκπαιδευτικών Οργανισμών και  φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόσο κατά τις παρουσιάσεις, όσο και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για της ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+ για εκπαίδευση, κατάρτιση, εθελοντική και αμειβόμενη εργασία στην Ευρώπη, αλλά και Συμπράξεις με σκοπό την παραγωγή καινοτομίας.

Οι δύο Εθνικές Υπηρεσίες του προγράμματος στην Κύπρο, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου για τον Τομέα της Νεολαίας και το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης για τον Τομέα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θα χειρίζονται και το 2018 το πρόγραμμα, που σημαίνει ότι θα βρίσκονται σε θέση να παρέχουν συμβουλές και βοήθεια σε όλα τα βήματα, από τη σύλληψη της ιδέας, στη συγγραφή μιας αίτησης, στην αξιολόγηση της, την έγκριση, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση του σχεδίου και την τελική του αξιολόγηση.

Θα ακολουθήσουν εξιδεικευμένα σεμινάρια και εκπαιδεύσεις σε επί μέρους ζητήματα που αφορούν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις δύο Εθνικές Υπηρεσίες και τις επερχόμενες εκδηλώσεις, στην κοινή ιστοσελίδα του προγράμματος www.erasmusplus.cy