Λάβε μέρος στην ηλεκτρονική διαβούλευση με τους νέους για διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία! Η άποψή σου τώρα μετρά!

Εσείς, οι νέοι αποτελείτε σημαντικούς ανθρώπινους πόρους για την ανάπτυξη της χώρας μας! Είστε το κλειδί για την κοινωνική αλλαγή, την οικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογική καινοτομία. Η φαντασία, τα ιδανικά και το όραμά σας είναι απαραίτητα για τη συνεχή ανάπτυξη. Αλλά πώς διασφαλίζονται όλα αυτά;

Όλα αυτά κατοχυρώνονται μέσω της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία. Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία αποτελεί τη δέσμευση της κυβέρνησης για την εφαρμογή δράσεων που διασφαλίζουν μια ποιοτική ζωή και ευκαιρίες για τους νέους της Κύπρου. Η Εθνική Στρατηγική θα καθορίζει το εθνικό όραμα στον τομέα της νεολαίας και θα επιδιώκει την καθιέρωση μιας ενιαίας προσέγγισης για την ενδυνάμωση των νέων της Κύπρου. Πρόκειται για ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο, το οποίο θα συνδέει όλες τις κρατικές πρωτοβουλίες και ενέργειες σε θέματα νεολαίας και από το οποίο θα απορρέουν κοινοί στόχοι και αρχές.

Μέχρι τώρα, στα πλαίσια θέσπισης της Στρατηγικής έχουν γίνει αρκετές ενέργειες όπως οι πιο κάτω:

  • έρευνα για εξακρίβωση της υφιστάμενης κατάστασης των νέων (2015)
  • κατάθεση ιδεών για τη Στρατηγική από τους ιδίους τους νέους μέσα από την Α’ Εθνική Σύνοδο Νεολαίας (Μάιος 2015)
  • συλλογή και ανάλυση Εθνικών Στρατηγικών σε άλλους τομείς που σχετίζονται με τη νεολαία
  • εργαστήρια με εκπροσώπους υπουργείων και άλλων κυβερνητικών φορέων με στόχο την καταγραφή προτεινόμενων στόχων για την Εθνική Στρατηγική

Η συμβολή των νέων στη Στρατηγική είναι άκρως απαραίτητη! Επιθυμία μας είναι να διασφαλίσουμε ότι, οι νέοι και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις νεολαίας συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής, στην υλοποίηση και την αξιολόγησή της, σύμφωνα με την καθιερωμένη ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική.

Σε αυτή τη φάση λοιπόν, μπορείτε να συμβάλετε απαντώντας ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Με το ερωτηματολόγιο μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας και να αποτυπώσετε τα όνειρά σας. Ο χρόνος που απαιτείται για να απαντηθεί είναι μικρός, ενώ η βαρύτητά του μεγάλη!

Απλά ανοίξτε αυτό το σύνδεσμο και απαντήστε με ειλικρίνεια μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2016 και φυσικά, μοιραστείτε το με τους φίλους σας!

Μείνετε κοντά μας για περεταίρω ενημέρωση όσον αφορά τη Στρατηγική πολύ σύντομα!

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, Συντονιστής Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία