«Γνωριμία με το άθλημα Orientaction-Orienteering στη Κύπρο»

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ανακοινώνει την διοργάνωση 2 εκδηλώσεων με σκοπό την γνωριμία του αθλήματος Orienteering στη Λευκωσία και Λάρνακα. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης του προγράμματος Κέντρα Πληροφόρησης Νέων.

 

Το Οrienteering είναι ένα άθλημα προσανατολισμού όπου οι νέοι προσπαθούν με τη βοήθεια χάρτη να βρούν διάφορα σημεία ελέγχου στην ύπαιθρο.  Το άθλημα προσανατολισμού θα βοηθήσει τους νέους να αυξήσουν τα επίπεδα φυσικής τους κατάστασης, να αναπτύξουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων, την αυτοπεποίθηση τους, τη σκέψη και την δράση υπό πίεση, την αυτοεκτίμηση τους, την μνήμη, την αυτοσυγκέντρωση και την παρατηρητικότητα, ενώ παράλληλα θα τους ωθήσει στο να κοινωνικοποιηθούν ακόμη περισσότερο.

 

Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε νέους μέχρι 35 ετών και θα πραγματοποιηθούν:

  • Κυριακή, 22/10/2017, 15:00-17:00 – Πάρκο Αλυκής (Παττίχειο)

(Ώρα προσέλευσης στον χώρο της εκδήλωσης 14:30 και δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής μέχρι τις 19/10/2017. Είσοδος Παττίχειου Αμφιθεάτρου – σκαλιά)

  • Τετάρτη, 01/11/2017, 15:00-17:00 – Πάρκο Αθαλάσσας Λευκωσία

(Ώρα προσέλευσης στον χώρο της εκδήλωσης 14:30 και δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής μέχρι τις 27/10/2017. Σημείο συνάντησης «Καντίνα Πάρκου Αθαλάσσας»)

Η συμμετοχή στις δραστηριότητες είναι ΔΩΡΕΑΝ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με τον παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό στο 77772757.  

Δηλώσεις συμμετοχής:  https://goo.gl/MiVDJx