Γίνε expert φωτογράφος: επεξεργασία φωτογραφίας

  • Ανάλυση των φωτογραφιών
  • Επεξεργασία των φωτογραφιών με βάση τις προτάσεις των μαθητών