Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Πρόσκληση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υλοποιείται κατά την περίοδο 2018 – 2020 προσφέρoντας σε νέους 18-30 ετών ευκαιρίες για εθελοντισμό, εργασία και πρακτική άσκηση σε σχέδια αλληλεγγύης, τόσο στη χώρα τους όσο και σε άλλη χώρα του εξωτερικού, για περίοδο από 2 μέχρι 12 μήνες.

Στην Κύπρο το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Για να μπορεί ένας νέος να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει αρχικά να εγγραφεί στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Σώματος. Με την εγγραφή του, ο νέος μπορεί να επιλεγεί και να λαμβάνει προσφορές για συμμετοχή σε σχέδια από ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων, δήμων, ΜΚΟ και επιχειρήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν ιδέες για έργα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τα σχέδια αυτά μπορεί να καταπιάνονται με ένα ευρύ φάσμα θεματικών, όπως η πρόληψη φυσικών καταστροφών, η παροχή βοήθειας σε κέντρα όπου φιλοξενούνται αιτητές ασύλου και η αντιμετώπιση διάφορων κοινωνικών προβλημάτων.

Η επίσημη πρόσκληση για το 2018, οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, ο οδηγός του προγράμματος και ο σύνδεσμος για υποβολή αιτήσεων βρίσκεται εδώ, ενώ σύντομα θα ανακοινώσουμε την ειδική ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το Πρόγραμμα στην Κύπρο.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα καθώς και την Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Σώματος μπορείτε να βρείτε προς το παρόν στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας.