Εβδομαδιαίες εκπαιδεύσεις από τον Οργανισμό Νεολαίας

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εξάσκηση απαραίτητων προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας του Οργανισμού Νεολαίας προγραμματίζει να δώσει την ευκαιρία σε νέους ηλικίας 20-35 ετών, να συμμετάσχουν σε εβδομαδιαίες εκπαιδεύσεις διαφόρων θεματικών ενοτήτων.

Οι θεματικές των εβδομαδιαίων εκπαιδεύσεων θα αφορούν:

  • Εξάσκηση μαλακών δεξιοτήτων (soft Skills) με σκοπό την καλλιέργεια επαγγελματικών ικανοτήτων
  • Απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων με σκοπό τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης
  • Απόκτηση απαραίτητων γνώσεων για την αγορά εργασίας

Σκοπός της εν λόγω δράσης, είναι η στήριξη των νέων για ανάδειξη των ταλέντων τους, η προτροπή για νέα ξεκινήματα και η προώθηση της ουσιαστικής συμμετοχής τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας.

Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη εβδομαδιαία εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22877510.