Εργαστήρι αυτογνωσίας και διαχείρισης συναισθημάτων

Αναγνώριση, αποδοχή και διαχείριση των συναισθημάτων