Ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής των νέων στη Μεσόγειο

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της δημοκρατικής συμμετοχής των νέων στη Μεσόγειο, πραγματοποιήθηκε στις 13-15 Δεκεμβρίου 2019, συνάντηση των χωρών -μελών του δικτύου CPMR -CRPM (συνέδριο των περιφερειακών θαλάσσιων περιοχών) στην περιφέρεια της Λάτσιο στην Ιταλία. Στη συνάντηση συμμετείχαν τέσσερις χώρες εκ των χωρών -μελών  του δικτύου: η Ιταλία, η Γαλλία, η Αλβανία και η Κύπρος με εκπροσώπους νεολαίας από δημοτικά συμβούλια νεολαίας, από συμβούλια νεολαίας γενικά και από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο νέων.

Μέσα από τις εργασίες του διημέρου διαφάνηκε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί η προσπάθεια που γίνεται για ενδυνάμωση του δικτύου και περαιτέρω της συμμετοχής των νέων στο ευρύτερο δημοκρατικό πλαίσιο της Μεσογείου. Ως εκ τούτου όλοι οι παρόντες στη συνάντηση αποφάσισαν ορισμένες ενέργειες που θα ενισχύσουν την προσπάθεια που γίνεται για περαιτέρω συμμετοχή και άλλων χωρών του δικτύου και ενδυνάμωση της συμμετοχής στο ευρύτερο τοπικό περιβάλλον αλλά και στο ευρύτερο δημοκρατικό γίγνεσθαι της Μεσογείου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου η Λειτουργός Νεολαίας Α’ η κ. Μαρία Χριστοδούλου και εκπρόσωπος από το Δημοτικό Συμβούλιου Αθηένου ο κ. Γιώργος Κεπόλας.