Ενημέρωση για μέτρα σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων του Οργανισμού Νεολαίας λόγω του ιου COVID-19

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της μετάδοσης του COVID – 19 – νέου κορωνοϊού – παγκοσμίως και με στόχο τη λήψη μέτρων για πρόληψη αλλά και προετοιμασία για αντιμετώπιση πιθανών συμβάντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, σε συνεδρία (Α/Α 6/2020) που έγινε στις 12 Μαρτίου, αποφάσισε τα ακόλουθα:

  • Αναβολή ή ακύρωση δημόσιων, ανοικτών διαλέξεων, εργαστηρίων, ομιλιών και άλλων συναθροίσεων στους χώρους του ΟΝΕΚ ή και αλλού μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020, ανεξαρτήτως διοργανωτή. Κατ’ εξαίρεση έγκριση μπορεί να δίδεται μόνο από το Δ.Σ. του ΟΝΕΚ μετά από εξέταση σχετικού αιτήματος.

 

  • Το Πρόγραμμα The STEAMers θα παραμείνει κλειστό, μέχρι νεωτέρας.

 

  • Ομαδικές συναντήσεις της Μικρής Άρκτου αναβάλλονται ή ακυρώνονται. Ατομικές συναντήσεις της Πρότασης και των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού μπορούν να πραγματοποιούνται, μέχρι νεωτέρας, μέσω τηλεδιάσκεψης (SKYPE κ.α.) ή και τηλεφωνικώς εάν αυτό είναι εφικτό και κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους Λειτουργούς του ΟΝΕΚ. Κατ’ εξαίρεση συναντήσεις μπορούν να γίνονται για επείγοντα περιστατικά κατόπιν ενημέρωσης του Αρμόδιου Λειτουργού και έγκρισης του Εκτελεστικού Διευθυντή.

 

  • Εγκριμένες δράσεις των Πρωτοβουλιών της τρέχουσας περιόδου υλοποίησης (περίοδος υλοποίησης μέχρι 31/3) δύναται κατόπιν σχετικού αιτήματος από τους Δικαιούχους να αναβληθούν για μεταγενέστερο στάδιο.

 

  • Ακύρωση ή αναστολή αποστολής ή υποδοχής συμμετεχόντων σε δράσεις του Erasmus+ και του European Solidarity Corps που χειρίζεται άμεσα ο ΟΝΕΚ, μέχρι νεωτέρας. Επιπλέον, ο ΟΝΕΚ ως Εθνική Υπηρεσία του Erasmus+ και του ESC συστήνει στους Δικαιούχους του που έχουν προγραμματίσει κινητικότητες προς και από την Κύπρο όπως καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τις ακυρώσουν ή να τις μετακινήσουν χρονικά σε μεταγενέστερο στάδιο. Ακόμη, Κύπριοι συμμετέχοντες σε σχέδια που υποβλήθηκαν σε Εθνικές Υπηρεσίες άλλων χωρών, συστήνεται όπως αποφύγουν να λάβουν μέρος μέχρι νεωτέρας. Για τα μέτρα που θα ληφθούν για την ομαλή ολοκλήρωση των έργων τους, οι δικαιούχοι, θα ενημερωθούν μόλις αυτά αποφασιστούν σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις άλλες Εθνικές Υπηρεσίες.

 

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αριθμό 22 402602.