Είσαι 18 χρονών? Μη χάσεις την ευκαιρία να ταξιδέψεις στην Ευρώπη με το DiscoverEU!

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα δώσει για τέταρτη φορά σε τουλάχιστον 20.000 νέους την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι νέοι που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν διάφορες χώρες της Ε.Ε. και  να γνωρίσουν καλύτερα την πολυμορφία και τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης. Οι μετακινήσεις θα γίνονται κατά κύριο λόγο με τρένο, λεωφορείο ή πλοίο, εκτός από τις περιπτώσεις όπου νέοι θα ταξιδέψουν από/προς την Κύπρο ή τη Μάλτα, για τις οποίες θα διευθετείται η μετακίνηση με αεροπλάνο.

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι νέοι:

  • είναι 18 ετών την 31 Δεκεμβρίου 2019 (δηλαδή που γεννήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2001, συμπεριλαμβανομένης και της 31ης Δεκέμβριου 2001 συμπεριλαμβανομένης).
  • έχουν υπηκοότητα ενός από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
  • έχουν έγκυρο αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου·
  • σχεδιάζουν ταξίδι διάρκειας από 1 ημέρα έως και 30 ημέρες·
  • επιθυμούν να γίνουν πρεσβευτές της πρωτοβουλίας DiscoverEU.

Διευκρινίζεται ότι η αίτηση μπορεί να γίνει από μόνο ένα άτομο, εάν επιθυμεί να ταξιδέψει μόνο του ή  από ομάδα 5 νέων το πολύ. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Νεολαία, στο σύνδεσμό https://europa.eu/youth/discovereu/apply_el .

Τονίζεται ότι οι στρατιώτες ,μπορούν να λάβουν μέρος στο DiscoverEU και η περίοδος του ταξιδιού τους θα παραταθεί έως και 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της θητείας τους.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 στις 13:00 (ώρα Κύπρου). Οι νέοι θα κληθούν να απαντήσουν ένα κουίζ 5 ερωτήσεων σχετικά με  την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια συμπληρωματική ερώτηση, που θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να κατατάξει τους ενδιαφερόμενους σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καλύψει μόνο τα εισιτήρια του ταξιδιού. Συνεπώς, τα έξοδα καταλύματος, διατροφής, ασφάλισης, καθώς και κάθε επιπλέον κόστος ταξιδιού θα πρέπει να καλυφθούν από τους συμμετέχοντες.

Όσοι επιλεγούν, θα πρέπει να ξεκινήσουν το ταξίδι τους μεταξύ 1 Απριλίου 2020 και 31 Οκτωβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δίκτυο Πληροφόρησης Νέων Eurodesk στο τηλέφωνο 22402613, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ή μέσω της σελίδας μας στο Facebook “Eurodesk Cyprus”.