Διαμορφώστε μαζί μας τα μέτρα υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία!

Γενικές Πληροφορίες:

O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, με τη σύσταση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ) 2017-2022, η οποία υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 Μαΐου 2017, συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής για τους νέους της Κύπρου, ηλικίας 14-35 ετών .

Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία καταγράφει για πρώτη φορά, το όραμα της πολιτείας για τους νέους σε ένα έγγραφο πολιτικής, το οποίο δεσμεύει το κράτος στη λήψη μέτρων για υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων και προτεραιοτήτων σε οκτώ τομείς που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των νέων.

Για την εφαρμογή της ΕΣΝ έχει συσταθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης τον οποίο συντονίζει ο ΟΝΕΚ. Σ’ αυτόν συμμετέχει η Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας για τη Νεολαία (αποτελείται από όλες τις κρατικές υπηρεσίες) και θα διοργανώνονται διαβουλεύσεις με τους νέους για τη δική τους συμβολή (μέσω διαδικτύου αλλά και ομάδων εστίασης, συναντήσεων, Συνόδων κλπ).

Μέσω του μηχανισμού θα αναπτύσσονται τα Σχέδια Δράσης (ΣΔ), θα συντονίζεται και θα παρακολουθείται η πρόοδος υλοποίησης της ΕΣΝ. Θα δημιουργηθούν δύο ΣΔ, διάρκειας τριών (3) ετών το καθένα. Τα Σχέδια Δράσης θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα αναμενόμενα αποτελέσματα, δείκτες, δράσεις και προϋπολογισμό.

Πώς να συμμετάσχεις:

Σ’ αυτή τη φάση, διενεργείται ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω της πλατφόρμας OPIN, στην οποία θα πρέπει να ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ για να μπορείτε να λάβετε μέρος στη συζήτηση.

Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε αρχικά ποιες προτεραιότητες ανά Ενότητα, θα πρέπει να εφαρμόσει άμεσα η κυβέρνηση (μέσα από το πρώτο τριετές ΣΔ 2017-2019) και τι συγκεκριμένα μέτρα εισηγείστε εσείς να προωθήσει.

Η πρότασή σας να είναι ξεκάθαρη και να απαντά στα ερωτήματα: ποιος, τι, με ποιο τρόπο / πώς, πότε και ποια προτεραιότητα ανά Ενότητα της ΕΣΝ εφαρμόζει. Η πλατφόρμα, σας παρέχει επίσης τη δυνατότητα να ψηφίζετε τις προτάσεις, επιλέγοντας έτσι την καλύτερη κατά την άποψή σας.

Η γνώμη σας θα μεταφερθεί στη Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας, για να ληφθεί υπόψη κατά την ανάπτυξη του ΣΔ. Τα ΣΔ θα ανατροφοδοτούνται κατά διαστήματα και οι ιδέες σας θα χρησιμοποιούνται για εμπλουτισμό τους, σε οποιοδήποτε στάδιο.

Μπορείτε να υποβάλετε τις εισηγήσεις σας ανά Ενότητα, πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο πιο κάτω:

  1. Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα
  2. Κοινωνική Ενσωμάτωση
  3. Συμμετοχή
  4. Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  5. Υγεία και Ευεξία
  6. Εθελοντισμός
  7. Νέοι και Κόσμος
  8. Δημιουργικότητα και Πολιτισμός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλατφόρμα OPIN δοκιμάζεται πιλοτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο τη βελτίωσή της, ούτως ώστε να καταστεί ένα χρήσιμο εργαλείο στην προώθηση της συμμετοχής των νέων σε ό,τι τους αφορά.

Επομένως, μπορείτε κι εσείς να εισηγηθείτε τρόπους βελτίωσης ή να αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε κατά την περιήγησή σας στην πλατφόρμα, στέλνοντας μήνυμα στο kepli.limassol@onek.org.cy.