Διαγωνισμός βίντεο: Τι σημαίνει για σένα μια επανενωμένη Ευρώπη;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει ένα διαγωνισμό βίντεο με τίτλο “Τι σημαίνει για σένα μια επανενωμένη Ευρώπη;” για νέους ηλικίας 13-15 ετών από τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και από τις υποψήφιες χώρες και τις εν δυνάμει υποψήφιες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι νικητές θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες, όπου θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν την πόλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να συναντήσουν νέους από ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι συμμετοχές μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 10 Απριλίου 2015 μέσω της διεύθυνσης http://ec.europa.eu/enlargements/news_corner/video_competition/index_en.htm

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη:

Rachel Harding
r.harding@media-consulta.com
Τηλ.: +49 (0)30 65 000 476

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τους Κανονισμούς του Διαγωνισμού.