Διαγωνισμός με Α/Α 07/2015 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για τη λειτουργία του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Αγρού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Κατεβάστε εδώ τα Έγγραφα του Διαγωνισμού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τη σχετική Φόρμα, έτσι ώστε ο Οργανισμός να μπορεί να επικοινωνεί μαζί τους σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης. Ο Οργανισμός δεν δεσμεύεται για τη μη ενημέρωση τυχόν τροποποίησης για όσους υποψηφίους δενυποβάλουν τα στοιχεία τους.