Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας 2015-16’

Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 η υποβολή των προτάσεων για συμμετοχή στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας 2015-16 του Kέντρου Επιχειρηματικότητας CEDAR του UCLan Cyprus, που υποστηρίζει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και άλλοι φορείς.

 

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν 2-σέλιδη πρόταση (μεγέθος Α4, Arial 11) της επιχειρηματικής τους ιδέας, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2016. Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα. Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 

1) Όνομα της προτεινόμενης επιχείρησης και περίληψη της ιδέας,

2)Πληροφορίες της επιχειρηματικής ομάδας,

3) Κίνητρο για τη δημιουργία της επιχείρησης,

4) Περιγραφή της λειτουργίας της  επιχείρησης,

5) Δημιουργικότητα & Καινοτομία,

6) Αγορά/ές στόχευσης και δημιουργία αξίας,

7) Βασικές χρηματοοικονομικές ανάγκες,

8) Διοίκηση και Οργάνωση, και

9) Επόμενα βήματα ανάπτυξης της επιχείρησης.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο της πρότασης, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες για τον Διαγωνισμό, μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα http://www.uclancyprus.ac.cy/en/business/business-idea-competition-2015-16

 

Όλες οι επιχειρηματικές ιδέες θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων του Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας στο http://www.uclancyprus.ac.cy/en/business/business-idea-competition-2015-16/business-idea-competition-submission-system/

 

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το διαγωνισμό και τη διαδικασία υποβολής, αποτείνεστε στο [email protected]
business idea banner