Διαγωνισμός Αγοράς Υπηρεσιών από Συμβούλους για Λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού και Ακαδημαϊκού Προσανατολισμού στις Μονάδες της Εθνικής Φρουράς

  1. Κριτήριο ανάθεσης του εν λόγω Διαγωνισμού είναι η σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν, με βάση τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού. Για τα σχετικά έγγραφα πατήστε εδώ
  2. Θα δημιουργηθούν τα ακόλουθα μητρώα:
  • Μητρώο Α1: Επαρχία Λευκωσίας.
  • Μητρώο Α2: Επαρχία Λεμεσού.
  • Μητρώο Α3: Επαρχία Πάφου.
  • Μητρώο Α4: Επαρχία Λάρνακας και Αμμοχώστου
  1. Απαιτούμενα προσόντα:
  • Να κατέχουν πιστοποιημένη Πολύ Καλή Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας και Καλή Γνώση της Αγγλικής, με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,
  • Πτυχίο σε οποιονδήποτε κλάδο και μεταπτυχιακό στην Επαγγελματική Καθοδήγηση ή και στη Συμβουλευτική ή και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και
  • Ένα (1) χρόνο ειδική επαγγελματική πείρα σχετική με την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και διαχείρισης σταδιοδρομίας, κατά την τελευταία πενταετία, που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου της ειδικότητας που αναφέρεται στο σημείο πιο πάνω.

4. Οι προσφορές υποβάλλονται απευθείας στο κιβώτιο προσφορών του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, στα Κεντρικά Γραφεία (4ος όροφος), στη Λεωφ.   Αθαλάσσας 104, 2024 Λευκωσία, μέχρι τις 14.00 της Δευτέρας 11 Ιουλίου 2016.