Διαγωνισμός Α/Α 23/20 για την αγορά υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση δράσεων για το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ»

Posted by: netinfo
Category: Δημόσιες Συμβάσεις, Νέα/Ανακοινώσεις

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί Διαγωνισμό (Α/Α 23/2020) για την Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους, για την παροχή υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση δράσεων για το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ»  με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν με βάση τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.  Τα Έγγραφα του Διαγωνισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων.

Η «Μικρή Άρκτος» υλοποιεί προγράμματα και δράσεις κατά κύριο λόγο στον τομέα της Δευτερογενούς (Επιλεκτικής) Πρόληψης και κατά δεύτερο στον τομέα της ψυχοεκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και επιλεγμένων ομάδων πληθυσμού.  Οι δράσεις της «Μικρής Άρκτου» γίνονται αποκλειστικά σε ομαδικό επίπεδο και περιλαμβάνουν Βιωματικά Εργαστήρια, Διαλέξεις, Εισηγήσεις σε Συνέδρια, Σεμινάρια, Ομάδες Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, «παρεμβάσεις στο δρόμο» και παρεμβάσεις σε χώρους νεολαίας ή σε διοργανώσεις που απευθύνονται σε νέους.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 στις 12.00 το μεσημέρι.

Έγγραφα Διαγωνισμού

Για να δείτε τη γενική επισκόπηση του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας πατήστε ΕΔΩ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να συσχετιστούν με το Διαγωνισμό, εφόσον εγγραφούν πρώτα ως Οικονομικοί Φορείς. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.