Διαγωνισμός Α/Α 09/21για την αγορά υπηρεσιών στη Γραμμή 1410 και στη Συμβουλευτική μέσω Διαδικτύου

Posted by: Stelios Papapetrou
Category: Δημόσιες Συμβάσεις, Νέα/Ανακοινώσεις

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό (Α/Α 09/2021) για την Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους, για την παροχή υπηρεσιών στη Γραμμή 1410 και στη Συμβουλευτική Μέσω Διαδικτύου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν με βάση τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.  Τα Έγγραφα του Διαγωνισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

Τα προγράμματα προσφέρουν υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής – η Γραμμή 1410 προσφέρει ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου ενώ η Συμβουλευτική Μέσω Διαδικτύου αξιοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής.

Κύριος στόχος των προγραμμάτων τηλεσυμβουλευτικής είναι η παροχή άμεσης στήριξης και συμβουλευτικής, σε καταστάσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλούντες και τα οποία μπορεί να αφορούν σε ψυχοσυναισθηματικές κρίσεις, δυσκολίες στις σχέσεις, αυτοκτονικό ιδεασμό, χρήση ουσιών, αναζήτηση εξειδικευμένης βοήθειας, συμβουλευτική γονέων και ένα εύρος άλλων θεμάτων και προβληματισμών που άπτονται του ψυχολογικού, κοινωνικού ή συναισθηματικού τομέα.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021 στις 12.00 το μεσημέρι.

 Έγγραφα Διαγωνισμού

Για να δείτε τη γενική επισκόπηση του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας πατήστε  ΕΔΩ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να συσχετιστούν με το Διαγωνισμό, εφόσον εγγραφούν πρώτα ως Οικονομικοί Φορείς. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.