Διαγωνισμός Α/Α 08/21 για την αγορά υπηρεσιών για το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων – Μικρή Άρκτος

Posted by: Stelios Papapetrou
Category: Δημόσιες Συμβάσεις, Νέα/Ανακοινώσεις

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Ψυχολόγους, για την παροχή υπηρεσιών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΝΕΩΝ – ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώο που θα δημιουργηθεί με βάση τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα παρόντα Έγγραφα του Διαγωνισμού.  Τα Έγγραφα του Διαγωνισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων

Η «Μικρή Άρκτος» υλοποιεί προγράμματα και δράσεις κατά κύριο λόγο στον τομέα της Δευτερογενούς (Επιλεκτικής) Πρόληψης και κατά δεύτερο στον τομέα της ψυχοεκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και επιλεγμένων ομάδων πληθυσμού.

Οι δράσεις της «Μικρής Άρκτου» γίνονται αποκλειστικά σε ομαδικό επίπεδο και περιλαμβάνουν Βιωματικά Εργαστήρια, Διαλέξεις, Εισηγήσεις σε Συνέδρια, Σεμινάρια, Ομάδες Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, «παρεμβάσεις στο δρόμο» και παρεμβάσεις σε χώρους νεολαίας ή σε διοργανώσεις που απευθύνονται σε νέους

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021 στις 12.00 το μεσημέρι.

 Έγγραφα Διαγωνισμού

Για να δείτε τη γενική επισκόπηση του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας πατήστε ΕΔΩ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να συσχετιστούν με το Διαγωνισμό, εφόσον εγγραφούν πρώτα ως Οικονομικοί Φορείς.  Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.