Διαγωνισμός Α/Α 04/2021 Αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τη Λειτουργία της Υπηρεσίας Καθοδήγησης Καριέρας στo Κέντρo Πληροφόρησης Νέων Πάφου

Posted by: netinfo
Category: Δημόσιες Συμβάσεις, Νέα/Ανακοινώσεις

Ο Οργανισμός Νεολαίας διενεργεί διαγωνισμό ο οποίος αφορά στην αγορά Υπηρεσιών από Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τη Λειτουργία της Υπηρεσίας Καθοδήγησης Καριέρας  στο Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Πάφου.

Σημειώνεται ότι, βάσει των Όρων του Διαγωνισμού ο Οργανισμός Νεολαίας αναζητεί δυο (02) συμβούλους.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 στις 12.00 το μεσημέρι.

Ερωτήματα αναφορικά με το Διαγωνισμό θα γίνονται αποδεκτά μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων μέχρι τη Δευτέρα,  29 Μαρτίου 2021 στις 12.00 το μεσημέρι.

Έγγραφα Διαγωνισμού

Για να δείτε τη γενική επισκόπηση του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας πατήστε ΕΔΩ.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να συσχετιστούν με το Διαγωνισμό, εφόσον εγγραφούν πρώτα ως Οικονομικοί Φορείς. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.