Διαγωνισμός 06/2016: Tελικά Μητρώα Υποψηφίων για αγορά υπηρεσιών από εγγεγραμμένους ψυχολόγους για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες “Πρόταση” του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Μετά την παρέλευση της περιόδου υποβολής ενστάσεων και μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα 21/04/2016 στον Πολύχωρο Νεολαίας Λεμεσού ανάμεσα σε ισοβαθμούντες υποψηφίους, δημοσιεύονται πιο κάτω τα Τελικά Μητρώα των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό Α/Α 06/2016 για τις Σ.Υ ΠΡΟΤΑΣΗ.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση θα γίνει ανάθεση σύμβασης στους δύο πρώτους σε κάθε Μητρώο.

 

Σύμπλεγμα επαρχιών Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου

Ταυτότητα Βαθμολογία
874095 35
1023504 25
883014 20
1047532 19
991625 15

 

Σύμπλεγμα επαρχιών Λεμεσού – Πάφου

Ταυτότητα Βαθμολογία
824730 53
ΑΙ 1313687 35
871862 35
854700 26
991625 15