Διαδραστικό Εργαστήριο με θέμα «Έμφυλη Βία: ΕΣΥ θα την προσπεράσεις;»

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), διοργανώνει ένα διαδραστικό εργαστήριο με θέμα «Έμφυλη Βία: ΕΣΥ θα την προσπεράσεις;»  την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Πάφου και η ώρα 18:00 – 19:30 (επισυνάπτεται η πρόσκληση).

Το εργαστήριο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης έχει σκοπό να αποτελέσει έναυσμα για την έναρξη και τη διατήρηση του κοινωνικού διαλόγου αναφορικά με την ισότητα των φύλων και την έμφυλη βία, όπως επίσης και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν οι συμμετέχοντες/-ουσες στην αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων και απευθύνεται σε όσους/-ες ενδιαφέρονται για το πιο πάνω θέμα είτε σε επαγγελματικό επίπεδο είτε σε προσωπικό.

Κατά τη διάρκεια του ενημερωτικού και διαδραστικού χαρακτήρα εργαστήριο οι συμμετέχοντες/-ουσες θα έχουν την ευκαιρία να αναστοχαστούν σχετικά με τις διακρίσεις λόγω φύλου και τη βία με βάση το φύλο, αλλά και στην καλλιέργεια κουλτούρας μηδενικής ανοχής σε θέματα καθημερινών έμφυλων ανισοτήτων.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες στο παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό: 77 77 27 57 και στο email: v.ierotheou@domviolence.org.cy

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι ΔΩΡΕΑΝ και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.