Η 12η Αυγούστου: διεθνής ημέρα νεολαίας

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην πολυπληθέστερη γενιά νέων ανθρώπων που υπήρξε ποτέ (1,8 δισεκατομμύρια).

Η φετινή διεθνής ημέρα νεολαίας είναι αφιερωμένη στον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Όπως επισημαίνει ο ΟΗΕ, η εκπαίδευση θα πρέπει να οδηγεί σε ουσιαστικά μαθησιακά αποτελέσματα και το περιεχόμενο της θα πρέπει να είναι κατάλληλο όχι μόνο για την 4η βιομηχανική επανάσταση και το μέλλον της εργασίας, αλλά και για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αναδύονται από τα ραγδαία μεταβαλλόμενα κοινωνικά πλαίσια.

Η μετεξέλιξη και η μεταμόρφωση της εκπαίδευσης βρίσκεται στην καρδιά των προτεραιοτήτων του Οργανισμού Νεολαίας. Πιστεύουμε βαθιά, ότι μόνο μέσα από ριζικές τομές που αφορούν το περιεχόμενο αλλά κυρίως τη μεθοδολογία του εκπαιδευτικού μας συστήματος, μπορούμε να δώσουμε στη νεολαία μας, τα εφόδια για να διαχειριστούν δημιουργικά τις προκλήσεις της νέας εποχής και να πετύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Μέσα από ένα πλέγμα πέραν των 20 προγραμμάτων, έχουμε δημιουργήσει ένα δυναμικό περιβάλλον για την ενδυνάμωση, τη στήριξη και την ανάπτυξη των νέων ανθρώπων. Πιστοί στο μοντέλο της συνδιαμόρφωσης προτάσεων και προγραμμάτων μαζί με τη νεολαία, υλοποιούμε σήμερα σειρά προγραμμάτων που μέσα από εναλλακτικά πλαίσια μάθησης δημιουργούν ευκαιρίες για τους νέους, τους προσφέρουν γνώσεις, καλλιεργούν δεξιότητες και αξίες χαρακτήρα, αναπτύσσουν την κοινωνική τους ενσυναίσθησης.

Είμαστε περήφανοι για τη νεολαία μας. Και πιστεύουμε ότι αξίζει περισσότερα. Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε με αφοσίωση την προσπάθεια για θετική ενδυνάμωση και ανάπτυξη της νέας γενιάς της Κύπρου.

Παναγιώτης Σεντώνας,

Πρόεδρος ΔΣ

Οργανισμος Νεολαίας Κύπρου

Τελικά Μητρώα των υποψηφίων για το πρόγραμμα «The Steamers»

 

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων που λήφθηκαν για τον Διαγωνισμό 07/2019 για Αγορά  Υπηρεσιών  από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου «The Steamers» και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση του Α/Α 17/2019,  ημερομηνίας 8/8/2019, ανακοινώνει τα Τελικά Μητρώα των υποψηφίων ανά επαρχία και ανά ειδικότητα, τα οποία φαίνονται πιο κάτω:

 

  1. ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Μουσική

ΑΡ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
829658 82 Μουσική (πιάνο)
852907 77 Μουσική (βιολί)
872394 70 Μουσική (πιάνο)
762167 67 Μουσική (κιθάρα)
829657 67 Μουσική (βιολί)
ΑΖ328044 47 Μουσική (πιάνο)

Ρομποτική

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
738798 81 Ρομποτική
897347 67 Ρομποτική
1030729 64 Ρομποτική
951917 59 Ρομποτική
932447 47 Ρομποτική
803141 47 Ρομποτική
936427 47 Ρομποτική

Τέχνη

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
788721 88 Τέχνη
828422 82 Τέχνη
883795 77 Τέχνη
788720 73 Τέχνη

Θέατρο

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
959475 44 Θέατρο

 

Προγραμματισμός

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
803141 82 Προγραμματισμός
738798 76 Προγραμματισμός

Φωτογραφία

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
1307834 50 Φωτογραφία

 

 

 

ΙΙ.         ΛΕΜΕΣΟΣ

 

Ρομποτική

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
1031119 62 Ρομποτική
932447 47 Ρομποτική

Τέχνη

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
788721 88 Τέχνη
858193 82 Τέχνη
1089365 73 Τέχνη

Μουσική

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
746074 83 Πίάνο
1029477 77 Πιάνο- Κιθάρα-Βιολί
852907 77 Βιολί

Θέατρο

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
882433 77 Θέατρο
959475 44 Θέατρο

Γραφικές Τέχνες

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
932432 70 Γραφικές Τέχνες

Δημιουργική Γραφή

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
989947 32 Δημιουργική Γραφή

 

ΙΙΙ.        ΠΑΦΟΣ  

 

Προγραμματισμός

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
777938 73 Προγραμματισμός

 

 

Ρομποτική

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
880732 67 Ρομποτική

Τέχνη

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
858193 82 Τέχνη
1089365 73 Τέχνη
943480 55 Τέχνη

Μουσική

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
746074 83 Μουσική
855149 77 Μουσική
1029477 77 Μουσική
807111 77 Μουσική

Θέατρο

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
882433 77 Θέατρο

Γραφικές Τέχνες

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
932432 70 Γραφικές Τέχνες

Δημιουργική Γραφή

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
830434 67 Δημιουργική Γραφή
989947 32 Δημιουργική Γραφή

Χορός

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
917365 44 Χορός
857282 ΑΚΥΡΗ ΑΚΥΡΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από φορείς για το ρόλο του πολλαπλασιαστή στο Eυρωπαικό Δίκτυο Eurodesk

Το Εθνικό Γραφείο Eurodesk Κύπρου βρίσκεται στη διαδικασία επέκτασης του Δικτύου πολλαπλασιαστών με δημόσιους ή μη κυβερνητικούς/ μη κερδοσκοπικούς φορείς, για την περαιτέρω προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει το “Eurodesk”.

Το Eurodesk συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+ και είναι Ευρωπαϊκό Δίκτυο πληροφόρησης για τους νέους/νέες και τα άτομα τα οποία ασχολούνται με τη νεολαία. Συγκεκριμένα, παρέχει πληροφορίες για ποικίλες ευκαιρίες σε όλη την Ευρώπη, όπως ευκαιρίες κινητικότητας, εθελοντισμού, ανταλλαγών, εργασίας, πρακτικής άσκησης, μη τυπικής μάθησης και άλλα πολλά, εντελώς δωρεάν.  Στην Κύπρο, η αρμόδια υπηρεσία για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Eurodesk» είναι ο Οργανισμός Νεολαίας.

Κριτήρια συμμετοχής που πρέπει να πληροί ένας ενδιαφερόμενος φορέας:

  1. Να είναι δημόσιος φορέας ή Μη Κυβερνητικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός,
  2. Να δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφόρησης και της νεολαίας,
  3. Να έχει εμπειρία από Ευρωπαϊκά σχέδια και προγράμματα,
  4. Να διαθέτει ένα άτομο το οποίο θα λειτουργεί ως άτομο επαφής για το Eurodesk, να είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας και να έχει την ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε την πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος και το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

Το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση eurodeskcy@eurodesk.eu το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου 2019.

 

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Α/Α 7-2019 για αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία στο πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου «The Steamers».

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων που λήφθηκαν για τον Διαγωνισμό 07/2019 για αγορά  Υπηρεσιών  από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου «The Steamers» και κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ με ημερομηνία 25/07/2019, ανακοινώνει τα Μητρώα των υποψηφίων ανά επαρχία και ανά ειδικότητα.

Η περίοδος υποβολής ενστάσεων λήγει την Παρασκευή 02/08/2019 και ώρα 14:00. Ενστάσεις γίνονται αποδεχτές μόνο εφ’ όσον αφορούν τη βαθμολογία του ίδιου του υποψηφίου (δεν γίνονται ενστάσεις για τη βαθμολογία άλλων υποψηφίων). Οι ενστάσεις πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα και να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mmiltiadou@onek.org.cy πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

 

  1. ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Μουσική

ΑΡ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
829658 82 Μουσική (πιάνο)
852907 77 Μουσική (βιολί)
872394 70 Μουσική (πιάνο)
762167 67 Μουσική (κιθάρα)
829657 67 Μουσική (βιολί)
ΑΖ328044 47 Μουσική (πιάνο)

Ρομποτική

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
738798 81 Ρομποτική
897347 67 Ρομποτική
1030729 64 Ρομποτική
951917 59 Ρομποτική
932447 47 Ρομποτική
803141 47 Ρομποτική
936427 47 Ρομποτική

Τέχνη

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
788721 88 Τέχνη
828422 82 Τέχνη
883795 77 Τέχνη
788720 73 Τέχνη

Θέατρο

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
959475 44 Θέατρο

 

Προγραμματισμός

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
803141 77 Προγραμματισμός
738798 76 Προγραμματισμός

Φωτογραφία

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
1307834 50 Φωτογραφία

 

 

 

ΙΙ.         ΛΕΜΕΣΟΣ

 

Ρομποτική

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
1031119 62 Ρομποτική
932447 47 Ρομποτική

Τέχνη

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
788721 88 Τέχνη
858193 82 Τέχνη
1089365 73 Τέχνη

Μουσική

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
746074 83 Πίάνο
1029477 77 Πιάνο- Κιθάρα-Βιολί
852907 77 Βιολί

Θέατρο

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
882433 77 Θέατρο
959475 44 Θέατρο

Γραφικές Τέχνες

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
932432 70 Γραφικές Τέχνες

Δημιουργική Γραφή

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
989947 32 Δημιουργική Γραφή

 

ΙΙΙ.        ΠΑΦΟΣ  

 

Προγραμματισμός

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
777938 73 Προγραμματισμός

 

 

Ρομποτική

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
880732 67 Ρομποτική

Τέχνη

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
858193 82 Τέχνη
1089365 73 Τέχνη
943480 55 Τέχνη

Μουσική

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
746074 83 Μουσική
855149 77 Μουσική
1029477 77 Μουσική
807111 62 Μουσική

Θέατρο

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
882433 77 Θέατρο

Γραφικές Τέχνες

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
932432 70 Γραφικές Τέχνες

Δημιουργική Γραφή

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
830434 67 Δημιουργική Γραφή
989947 32 Δημιουργική Γραφή

Χορός

Αρ. Ταυτότητας Βαθμολογία Ειδικότητα
917365 44 Χορός
857282 ΑΚΥΡΗ ΑΚΥΡΗ

Φιλοξενία απόδημων Κυπρίων νέων

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και το γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας, μεταξύ 2 και 12 Ιουλίου 2019, φιλοξένησαν ομάδα νέων ηλικίας 14 -17 χρόνων από την Αμερική.

Το πλαίσιο της φιλοξενίας περιλάμβανε πλούσιο πρόγραμμα το οποίο ετοιμάστηκε από τους δύο συνδιοργανωτές. Το πρόγραμμα επισκέψεων περιλάμβανε ξεναγήσεις σε όλες τις Επαρχίες της Ελεύθερης Κύπρου, μεταξύ άλλων αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους του τόπου, βιοτεχνίες κατασκευής τοπικών προϊόντων και εδεσμάτων, πάρκα και βιότοπους. Παράλληλα τους δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτούν δομές του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου ώστε να γνωρίζουν μέρος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στους συγκεκριμένους χώρους και να έρθουν σε επαφή με νέους που συμμετέχουν στα συγκεκριμένα προγράμματα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε και δραστηριότητες ψυχαγωγίας.

Στόχος του προγράμματος το οποίο αναμένεται να επαναληφθεί και του χρόνου είναι να δώσει την ευκαιρία στους απόδημους κύπριους νέους να επισκεφτούν τον τόπο των γονέων τους και να γνωρίσουν την ιστορία και το πολιτισμό της Κύπρου.

Το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τους νέους να αποκομίζουν τις καλύτερες εντυπώσεις για την όλη φιλοξενία.

Βιωματικό Εργαστήρι: «Νέοι και Εξαρτήσεις: Ένα Στοίχημα με τη Ζωή»

Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Αμμοχώστου και το πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «Μικρή Άρκτος» του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Αγίας Νάπας και την υποστήριξη της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, διοργανώνουν βιωματικό εργαστήρι με θέμα: «Έφηβοι και Εξαρτήσεις: Ένα Στοίχημα με τη Ζωή».

Στο βιωματικό Εργαστήρι θα αναπτυχθούν θέματα όπως η επικινδυνότητα της χρήσης ουσιών αλλά  και οι συνέπειες της χρήσης τους στη ζωή των νέων.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε νέους/ες 15-35 ετών.

Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019, 18:00-19:30 στο Δημοτικό Μουσείο Αγίας Νάπας «Θάλασσα».

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο https://bit.ly/2xHcALI ή στον παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό 77772757.

Η συμμετοχή στο εργαστήρι είναι δωρεάν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

*Το εργαστήρι συντονίζει η εκπαιδευτική/σχολική Ψυχολόγος της «Μικρής Άρκτου» Κριστίνα Παντελή.

 

 

 

4η Καλοκαιρινή Σχολή Ηγεσίας και Δημιουργικότητας 4-7 Ιουλίου 2019

Άλλη μια Σχολή Ηγεσίας και Δημιουργικότητας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από τον  Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, στις 4-7 Ιουλίου 2019, στις όμορφες Πλάτρες.

Η Σχολή φέτος είχε 3 στόχους: 1) την ευαισθητοποίηση της νεολαίας μας γύρω από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την Ατζέντα2030 των Ηνωμένων Εθνών 2) την δημιουργία ηγετών ανάμεσα στη νεολαία μας, οι οποίοι θα επηρεάσουν τις κοινότητες τους στην προσπάθεια όλων για επίτευξη των Στόχων και 3) την εκμάθηση συγκεκριμένων εργαλείων και μεθοδολογιών που θα υποστηρίξουν την προσπάθεια τους για μετατροπή των ιδεών τους σε πράξη!

Νέοι και νέες από όλη την Κύπρο, ηλικίας 18-30 με διαφορετικά ακαδημαϊκά υπόβαθρα, αλλά με κοινή έγνοια την κλιματική κρίση που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, συμμετείχαν στις εργασίες της 4ης Σχολής Ηγεσίας και Δημιουργικότητας με σκοπό να ανταλλάξουν ιδέες και να βρουν απτές λύσεις, προσανατολισμένες στην πραγματικότητα της ορεινής περιοχής των Πλατρών.

Η Σχολή υλοποιήθηκε με τη πολύτιμη βοήθεια εκπαιδευτών από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τη Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τη ΜΚΟ ΑΚΤΗ, την πλατφόρμα Tellalis και το Ενεργειακό γραφείο Κύπρου.

Το πρόγραμμα ακολούθησε τη μεθοδολογία design sprint με σκοπό να ενθαρρύνει τους νέους και νέες που συμμετείχαν να μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν διαφορετικά και δημιουργικά. Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες τους και να ενισχύσουν τις ηγετικές τους ικανότητες τους για να καταστούν στη συνέχεια φορείς αλλαγής.

Ιδιαίτερη στιγμή στη φετινή Σχολή ήταν το συναπάντημα με άλλους 40 νέους από όλο τον κόσμο, που βρέθηκαν στην Κύπρο στα πλαίσια της καλοκαιρινής σχολής καινοτομίας του προγράμματος Climate KIC, με την ονομασία Journey. Η συνάντηση είχε ως αποτέλεσμα να έρθουν κοντά νέοι και νέες διαφορετικών εθνικοτήτων για συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και περιγραφή πρακτικών λύσεων γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη της ορεινής Κύπρου και ιδιαίτερα των Πλατρών.

Ο Οργανισμός Νεολαίας ευχαριστεί όλους τους νέους και νέες που συμμετείχαν καθώς και τους συνεργάτες του για την επίτευξη ακόμα μιας πετυχημένης Σχολής Ηγεσίας και Δημιουργικότητας.

Διαδικτυακός Διαγωνισμός Ευρωπαικής Κάρτας Νέων

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διοργάνωσε τον Ιούνιο διαδικτυακό διαγωνισμό, στο πλαίσιο της προσφοράς προνομίων μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων.  Ο διαγωνισμός έγινε με επιτυχία μέσω του Facebook με θέμα «Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου, απέκτησε τη δική σου κάρτα και μπες στη κλήρωση με πλούσια δώρα.

Σε το διαγωνισμό συμμετείχαν περίπου 250 άτομα.  Την Παρασκευή 12/7/2019, απονεμήθηκαν τα δώρα στους 2 νέους τυχερούς στα Κέντρα Πληροφόρησης του Οργανισμού Νεολαίας στις Επαρχίες Λάρνακας και Πάφου αντίστοιχα: στον Παναγιώτη Κυριάκου, από την Επαρχία Αμμοχώστου,  και στo Χαράλαμπο Κωμοδρόμο, από την Πάφο που κέρδισαν δώρα τεχνολογίας.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες που θα μοιράζονται πλέον μαζί μας όλα τα προνόμια της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων!!

Διαγωνισμός στο Facebook από τον Οργανισμό Νεολαίας και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: «Making a Change – Like, Τag, Share & Win»

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps) ανακοινώνουν τη διεξαγωγή διαγωνισμού στο Facebook, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε 30 τυχερούς να κερδίσουν από ένα mystery box που περιέχει όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις μια νέα εμπειρία και να κάνεις την αλλαγή, μέσω των ευκαιριών που προσφέρει το πρόγραμμα “Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης”.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 11 μέχρι 31 Ιουλίου και για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα πιο κάτω βήματα:

  1. Like στη σελίδα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και στο post του διαγωνισμού.
  2. Τag στα σχόλια έναν φίλο/μία φίλη σας που θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.
  3. Share το post του διαγωνισμού.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps) είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει την ευκαιρία σε νέους ηλικίας 18 με 30 ετών, να λάβουν χρηματοδότηση για να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε Οργανισμούς να λάβουν χρηματοδότηση για να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια Εθελοντισμού, Αλληλεγγύης, Εργασίας ή Πρακτικής Άσκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αίτησης, τις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, τους διαγωνισμούς, τις ευκαιρίες για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και άλλα πολλά, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Eυρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στο Facebook. (www.facebook.com/eusolidaritycorpscyprus/).