Διαγωνισμός Α/Α 27/2014 για την ετοιμασία Επιχειρηματικής Ταυτότητας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Διαγωνισμός για την ετοιμασία Επιχειρηματικής Ταυτότητας και την υλοποίηση Διαφημιστικών Εργασιών του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Κατεβάστε εδώ τους Όρους του Διαγωνισμού.