Διαγωνισμός Α/Α 27/2014 για την ετοιμασία Επιχειρηματικής Ταυτότητας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Posted by: netinfo
Category: Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την ετοιμασία Επιχειρηματικής Ταυτότητας και την υλοποίηση Διαφημιστικών Εργασιών του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Κατεβάστε εδώ τους Όρους του Διαγωνισμού.