Διαγωνισμός Α/Α 08/2014 για την Προμήθεια πόσιμου νερού στα Έργα Υποδομής και τα Κεντρικά Γραφεία του ΟΝΕΚ

Posted by: netinfo
Category: Δημόσιες Συμβάσεις

Κατεβάστε εδώ τους Όρους του Διαγωνισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πρώτα να διαβάσουν τις σχετικές Οδηγίες και να συμπληρώσουν το σχετικό Πίνακα.