Διαγωνισμός Α/Α 02/2014 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών Φύλαξης του Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Posted by: netinfo
Category: Δημόσιες Συμβάσεις

Κατεβάστε εδώ τους Όρους του Διαγωνισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι ενδιαφερόμενοι λάβουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού, θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν το σχετικό Πίνακα.