Αποτελέσματα για την συμμετοχή νέων στο 2018 Winter Assembly Νέα Υόρκη στις 14-16 Φεβρουαρίου 2018

Με βάση τις αιτήσεις που λήφθηκαν για το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια αξιολόγησης των αιτήσεων από Επιτροπή και λήψη τελικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, στο υπό αναφορά συνέδριο θα συμμετάσχουν τα εξής άτομα:

  1. Ανδρέας Πάλλης
  2. Μαργαρίτα Σαμουρίδου
  3. Karine Makarian

Σημειώνεται ότι η επιλογή των ατόμων βασίστηκε στα εξής κριτήρια: (α) βιογραφικό σημείωμα, (β) ποιότητα απαντήσεων, (γ) Εμπλοκή-εμπειρία στα θέματα του συνεδρίου και επίσης λήφθηκαν υπόψη τα κριτήρια των διοργανωτών όπως: (1) ηλικίες 16-28 ετών, (2) ενεργά μέλη των κοινοτήτων τους, (3) να ενδιαφέρονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών, (5) ενδιαφέρον για προώθηση θετικών αλλαγών στις κοινότητες τους.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για το 2018 Winter Assembly Νέα Υόρκη φαίνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.youthassembly.nyc/