Αποτελέσματα αξιολόγησης για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των  αιτήσεων που λήφθηκαν για τον Διαγωνισμό 04/2019 για αγορά υπηρεσιών από Ψυχολόγους για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων, και κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ ημερομηνίας 18/04/2019, ανακοινώνει τα Μητρώα ανά σύμπλεγμα επαρχιών.

Μητρώο Α: Σύμπλεγμα Επαρχιών Λεμεσού – Πάφου

Αριθμός Ταυτότητας Βαθμολογία
963792 53/100

 

Μητρώο Β: Σύμπλεγμα Επαρχιών Λευκωσίας – Λεμεσού – Λάρνακας

Αριθμός Ταυτότητας Βαθμολογία
783100 66/100
1053627 56/100
842765 43/100
824613 38/100

 

Η περίοδος υποβολής ενστάσεων λήγει την Τρίτη 23/04/2019 και ώρα 14:00. Ενστάσεις γίνονται αποδεχτές μόνο εφ’ όσον αφορούν τη βαθμολογία του ίδιου του υποψηφίου (δεν γίνονται ενστάσεις για τη βαθμολογία άλλων υποψηφίων). Οι ενστάσεις πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα και να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] πριν από τη λήξη της προθεσμίας (23/04/2019 ώρα 14:00)