Ανοικτός Διάλογος: “Ασφάλεια στη θάλασσα”

Το Σάββατο 4 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Θάλασσας στην Αγία Νάπα με μεγάλη επιτυχία ο συμμετοχικός διάλογος με θέμα “Ασφάλεια στη θάλασσα” με διοργανωτή τον ΜΚΟ Active Zone Outdoor. Ο διάλογος, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου “Youth 4 the sea and vice versa” και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+, στόχο είχε την καλλιέργεια κουλτούρας ασφαλούς ενασχόλησης των νέων με τη θάλασσα είτε σε επαγγελματικό είτε σε ερασιτεχνικό επίπεδο.

Ο διάλογος επεδίωξε την ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή νέων ηλικίας 13 – 30 σε μία ανοιχτή συζήτηση με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων προκειμένου να προταθούν από κοινού μέτρα σε κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτικό επίπεδο που θα επιτρέψουν την ασφαλή δραστηριοποίηση των νέων με τα θαλάσσια αθλήματα και το κολύμπι.

Η συμμετοχή στο διάλογο νέων με ανησυχίες σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια στη θάλασσα και επιθυμία να εμπλακούν στη διαμόρφωση πολιτικής για τους νέους και μιας ευρείας ομάδας από φορείς χάραξης πολιτικής, λήψης αποφάσεων και επαγγελματιών επέτρεψε την ολιστική διερεύνηση του θέματος και την κατάθεση μέτρων προς την κατεύθυνση της ασφαλούς αξιοποίησης της θάλασσας από τους νέους. Με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των προτεινόμενων εισηγήσεων, οι συμμετέχοντες κατέληξαν ότι για να διευκολυνθεί η καλλιέργεια κουλτούρας ασφαλούς ενασχόλησης των νέων με τη θάλασσα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα μέτρα: 1) Ένταξη μαθημάτων κολύμβησης στη δημοτική εκπαίδευση, 2) Στοχευμένη ενημέρωση του κοινού στα ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για τα θέματα ασφάλειας στη θάλασσα, 3) Θέσπιση νομοθεσίας για τήρηση των μέτρων ασφάλειας, 4) Παροχή κινήτρων στο κοινό για την παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για την ασφάλεια στη θάλασσα 5) Διεξαγωγή ενημερωτικών σεμιναρίων – διαλόγων μεταξύ νέων και φορέων λήψης αποφάσεων.

Δείτε πιο κάτω τους 5 βασικούς κανόνες ασφαλείας λουομένων όπως έχουν προκύψει μέσα από την εκδήλωση: