Ανοιχτές Διαβουλέυσεις με τους νέους της υπαίθρου και των αγροτικών περιοχών

Με στόχο τη συζήτηση και την καταγραφή των αναγκών, των προβλημάτων και των εισηγήσεων που έχουν οι νέοι της υπαίθρου και των αγροτικών περιοχών, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος διοργάνωσαν σειρά ανοιχτών διαβουλεύσεων. Οι διαβουλεύσεις κάλυψαν τόσο τις πεδινές όσο και τις ορεινές περιοχές της Κύπρου και πραγματοποιήθηκαν στις 18/01/2020, στο Αυγόρου και τις 18/02/2020 στον Αγρό.

Στο πλαίσιο των ανοιχτών συναντήσεων, 60 περίπου νέοι και νέες από διάφορες περιοχές της Κύπρου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να υποβάλουν εισηγήσεις σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την επιχειρηματική ανάπτυξη των περιοχών και τη στήριξη των νέων γεωργών. Μέσα από την εποικοδομητική συζήτηση και τα βιωματικά εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν, οι νέοι εξέφρασαν την ανάγκη για το σχεδιασμό πιο στοχευμένων δράσεων για τους νέους της υπαίθρου και απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι θέλουν και μπορούν να αποτελέσουν φορείς θετικής αλλαγής στον τόπο τους.

Οι εισηγήσεις που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες θα συμβάλουν στο σχεδιασμό μέτρων και προτεραιοτήτων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νέων της υπαίθρου, κατά τον καταρτισμό της Νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (2021-2027).

Οι εν λόγω διαβουλεύσεις αποτελούν μέρος της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία που συντονίζει ο ΟΝΕΚ, στο πλαίσιο της οποίας οι νέοι έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και τη βελτίωση των πολιτικών που τους ενδιαφέρουν και τους αφορούν.

Τα πορίσματα των δύο συναντήσεων θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από τον Οργανισμό Νεολαίας και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στη Λευκωσία.