Ανάρτηση Τελικών Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Α/Α 21/2017 για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα Πολύκεντρα Νεολαίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας ανακοινώνει ότι μετά από την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους για τα Μητρώα Υποψηφίων που ανακοινώθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2017, καταρτίστηκαν τα αναθεωρημένα και τελικά Μητρώα Υποψηφίων.

Τα προαναφερθέντα Μητρώα εγκρίθηκαν από  το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του  Α/Α 22/2017, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2017.

Για τα Μητρώα των Υποψηφίων, πατήστε πιο κάτω στην πόλη που σας ενδιαφέρει.

Λευκωσία

Λεμεσός

Πάφος

Για τη βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων, πατήστε εδώ.