Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Α/Α 21/2017 για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα Πολύκεντρα Νεολαίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας ανακοινώνει ότι με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό Α/Α 21/2017, για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα Πολύκεντρα Νεολαίας, έχουν δημιουργηθεί τα Μητρώα Υποψηφίων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του Α/Α 21/2017, ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2017.

Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με το Άρθρο 13 των όρων προκήρυξης, έχουν δικαίωμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς τον Οργανισμό ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους.

 

Για τα Μητρώα των Υποψηφίων, πατήστε εδώ..

 

Για τη βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων, πατήστε εδώ.