Ανακοίνωση Έναρξης – Digital Championship 2018-2019

Το Ψηφιακό Πρωτάθλημα (ΨΠ) συνδιοργανώνεται για έκτη συνεχή χρονιά από τον Ψηφιακό Πρωταθλητή της Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Ο Οργανισμός Νεολαίας είναι υποστηρικτής της διοργάνωσης.

Το Ψηφιακό Πρωτάθλημα (ΨΠ) είναι διαγωνισμός που στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και στην ενθάρρυνση, καλλιέργεια και προαγωγή της ανοιχτής καινοτομίας σε μαθητές, φοιτητές, άλλα φυσικά πρόσωπα / ομάδες, νεοφυείς, νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα έργα που υποβάλλονται στον διαγωνισμό θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις δύο κατηγορίες:

  1. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων ή/και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών (π.χ. αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών ή περιβαλλοντικών ζητημάτων).
  2. Εστιάζουν στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που να συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ψηφιακής Ατζέντας (π.χ., eCommerce, FinTech, e-Learning, Artificial Intelligence, Smart Cities, e-Governance, e-Health, κτλ.).

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί επίσης στην προώθηση νέων τάσεων στη παγκόσμια βιομηχανία, μέσα από ειδικά βραβεία σε συγκεκριμένες κατηγορίες τεχνολογιών αιχμής, οι οποίες δεν είναι τόσο διαδεδομένες στην Κύπρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την περίληψη της πρότασης τους μέχρι τις 8 Μαρτίου 2019.

Για όλες τις κατηγορίες θα προσφέρονται χρηματικά βραβεία ενώ για τις κατηγορίες μαθητών και φοιτητών θα προσφερθούν και υποτροφίες από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου σε συναφείς κλάδους.  Παράλληλα, στην κατηγορία της φοιτητικής επιχειρηματικότητας θα δοθεί υποτροφία συμμετοχής στο European Innovation Academy, το οποίο θα διεξαχθεί τον Ιούλιο του 2019 στην Ιταλία και Πορτογαλία. Ο νικητής της εν λόγω κατηγορίας θα μπορεί να επιλέξει μεταξύ των δυο προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν στις δυο χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες, έντυπα και δικαίωμα συμμετοχής για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.digital-championship.org.