ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STEAMERS/ΚΕΠΛΗ ΤΟΥ ΟΝΕΚ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Ζητείται κτίριο, εμβαδού τουλάχιστον 120 τ.μ., κατά προτίμηση να διατηρεί το χαρακτήρα της περιοχής (διατηρητέο), προς ενοικίαση από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, για 3 έτη, στο Κέντρο της Λεμεσού (περιοχή Καθολική), για τη στέγαση του προγράμματος STEAMERS & Κέντρα Πληροφόρησης  του Οργανισμού Νεολαίας. Μέγιστο ενοίκιο 2000 ευρώ μηνιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλουν τα σχετικά έντυπα/στοιχεία, όπως αυτά καταγράφονται πιο κάτω μέχρι την 12η Ιουλίου 2019 και ώρα 12.00, στο φαξ:22402687, ή ηλεκτρονικά: [email protected].

(α) Τίτλο ιδιοκτησίας του κτιρίου

(β) Εμβαδό χώρου (τουλάχιστον 120 τ.μ.(ο χώρος θα αξιοποιείται για τα εργαστήρια των STEAMERS (x4), Γραφεία (x2), ΚΕΠΛΗ/Υποδοχή)

(γ) Αρχιτεκτονικά Σχέδια/Κατόψεις χώρου

(δ) Τιμή μηνιαίου ενοικίου

(ε) Ετήσιο κόστος κοινοχρήστων (εάν υπάρχουν)

(στ) Χάρτης τοποθεσίας κτιρίου

(ζ) Πολεοδομική άδεια/άδεια οικοδομής και χρήσης για γραφεία

(η) Δείγμα ενοικιαστηρίου εγγράφου για το χώρο