Πλήρωση κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Posted by: Stelios Papapetrou
Category: Νέα/Ανακοινώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μια κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 23.12.2020 (αρ. γνωστ. 1073), και για την οποία είχε καταρτιστεί Πίνακας Διοριστέων, αποφάσισε, μετά την μη αποδοχή της προσφοράς διορισμού που έγινε στην υποψήφια ΣΟΥΡΟΥΔΗ Ελένη, να την ακυρώσει και να προσφέρει διορισμό στην επόμενη, σε σειρά κατάταξης στον Πίνακα Διοριστέων, υποψήφια, από 20.06.2022.  Αυτή είναι η:

Αριθμός Υποψηφίου      Όνομα                  Επώνυμο

ΒΓΛ49                                    ΜΕΛΑΝΗ             ΑΝΤΩΝΙΟΥ