Παρατάσεις στο Πρόγραμμα “Πρωτοβουλίες Νέων”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις από την πανδημία και τα διάφορα περιοριστικά μέτρα προς περιορισμό της αποφάσισε τα ακόλουθα:

  1. Παράταση στην περίοδο υλοποίησης των δραστηριοτήτων της Α’ Περιόδου ( δράσεις μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2020 – 31 Μαρτίου 2021), μέχρι και τις 30 Απριλίου 2021.
  2. Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων για την Β’ Περίοδο μέχρι και την Παρασκευή 22/1/2021.