Εξερευνώντας μαζί την εντός των τειχών πόλη/ Surlariçi’ni birlikte keşfediyoruz/ Exploring the walled city together

Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας/Σπίτι της Συνεργασίας και το Center for Social Innovation διοργανώνουν τριήμερη εκπαιδευτική δικοινοτική δραστηριότητα σε όλη την εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας.

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

-26 Οκτωβρίου 2019, 10:00-18:00,

-31 Οκτωβρίου 2019, 16:00-19:00 και

-2 Νοεμβρίου 2019, 11:00-17:00.

Για το πρόγραμμα δείτε εδώ.

Ο τριήμερη εκπαιδευτική δραστηριότητα στόχο έχει να φέρει κοντά τους νέους των δύο κοινοτήτων, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, ανακαλύπτοντας την ιστορία της πόλης μέσα από τα κτήρια, τις γειτονιές και τα σημαντικά σημεία που σημάδεψαν την ιστορία της πόλης. Το εκπαιδευτικό κομμάτι του περιπάτου στοχεύει στην στήριξη και ενδυνάμωση των συμμετεχόντων με σκοπό την συμβολή τους σε θετικές ενέργειες για τη βελτίωση της πόλης.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

 • Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τη Λευκωσία
 • Να εξοικειωθούν με ερευνητικές μεθόδους, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να θέσουν ερωτήσεις και να αναζητήσουν απαντήσεις σχετικά με ιστορικές, κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές της πόλης
 • Να εμπλουτίσουν το δίκτυο τους με άτομα και οργανωμένες ομάδες
 • Να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μία δική τους δραστηριότητα που να υπογραμμίζει ένα ζήτημα και να προτείνει θετική δράση

 

Μεθοδολογία

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει ιστορική ξενάγηση από ειδικούς, επιτόπιες επισκέψεις, ασκήσεις αμοιβαίας μάθησης, ομαδικές εργασίες και ατομικές μελέτες.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική.

 

Προφίλ συμμετεχόντων:

 • Κίνητρα για μάθηση και δημιουργικότητα
 • Δέσμευση να συμμετάσχει πλήρως σε ολόκληρο το μάθημα
 • Δυνατότητα επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα αποτελεσματικά

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένο έντυπο αίτησης, ΕΔΩ , μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2019.

 

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας στο 22877510.

 

 

EN Exploring the walled city together

The Youth Information Center of Nicosia, the Association for Historical Dialogue and Research/Home for Cooperation and the Center for Social Innovation are organising a three-day bi-communal educational activity throughout the walled-city of Nicosia, as follows:

-26th of October 2019, 10:00-18:00

-31st of October 2019, 16:00-19:00

-2nd of November 2019, 11:00-17:00

Find the full program here.

The three-day educational activity aims to bring together the youth of the two communities, Greek Cypriot and Turkish Cypriot, in discovering the history of the city through its buildings, neighbourhoods and landmarks that have marked the history of the city. The activity aims to upskill and empower the participants to engage in positive action for the improvement of the city.

More specifically, during the activity, the participants will have the chance to:

 • Upgrade their knowledge on Nicosia.
 • Familiarise themselves with research methods, which will allow them to pose questions and seek answers regarding historical, social and cultural aspects of the city.
 • Develop their network with people and organised groups of the city.
 • Design and implement their own activity highlighting an issue and proposing positive action.

 

Methodology

The course includes input from experts, on-site visits, mutual learning exercises, group work and individual study.

The sessions of the course will be held in English.

 

Participants’ profile:

 • Motivated to learn and creative
 • Committed to fully participate in the entire course
 • Able to communicate effectively in English

 

Those interested in participating should send a completed application form, that you may find HERE, by 24th of October 2019.

Participation is FREE

For more information please contact the Youth Information Center of Nicosia at 22877510

 

 

 

 

TR Surlariçi’ni birlikte keşfediyoruz

Gençlik Bilgi Merkezi Lefkoşa, Sosyal İnovasyon Merkezi, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Lefkoşa Surlariçi’nde aşağıdaki tarihlerde 3 günlük iki toplumlu eğitim çalışmaları organize ediyor:

26 Ekim 2019, 10:00-18:00,

-31 Ekim 2019, 16:00-19:00 ve

-2 Kasım 2019, 11:00-17:00.

Programa buradan ulaşabilirsiniz.

Bu üç günlük eğitimler, Kıbrıs’taki iki toplumdan, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplumlarından gençleri bir araya getirmeyi ve şehri tarihini binaları, mahalleleri ve kent simgeleriyle yeniden keşfetmeyi amaçlıyor. Bu eğitim çalışmaları, katılımcıların yeteneklerini geliştirme ve onları şehrin gelişimi için harekete geçmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Katılımcılar bu çalışmalar sayesinde,

 • Lefkoşa ile ilgili bilgilerini artırma
 • Lefkoşa’nın tarihsel, sosyal ve kültürel yönlerini irdeleyen sorular sorma ve yanıtları bulmalarını sağlayacak olan araştırma metodlarını tanıma
 • Şehirdeki kişiler ve örgütlenmiş gruplar ile ağlarını geliştirme
 • Şehrin gelişimi için önerecekleri kendi aktivitelerini tasarlayıp uygulama şansına sahip olacaklar.

 

Yöntem

Bu kurs uzman görüşleri, saha ziyaretleri, karışıklı öğrenme çalışmaları, grup ve kişisel çalışmaları içeriyor.

Kursun tüm seansları İngilizce olarak düzenlenecektir.

 

Katılımcı Profili:

 • Öğrenmeye istekli ve yaratıcı
 • Kursun tümüne katılabilecek
 • İngilizce diline tamamen hakim

 

İlgilenenlerin buradan ulaşabilecekleri başvuru formunu en geç 24 Ekim 2019’a kadar (put the e-mail address receiving applications here) adresine göndermeleri gerekmektedir.

Katılım ücretsizdir.

Detaylı bilgi için Gençlik Bilgi Merkezi Lefkoşa’ya +357 22877510 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

 

Σειρά Εκπαιδεύσεων: “Boost your soft and employability skills” στα Κέντρα Πληροφόρησης

Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας διοργανώνουν κύκλους εκπαιδεύσεων σε Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο με σκοπό την απόκτηση συγκεκριμένων επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων.

Τα soft skills είναι προσωπικές δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας, καθώς και στις καθημερινές διαπροσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις.

Αυτές οι δεξιότητες μπορούν να αποκτηθούν μέσω σωστής εξάσκησης και να χρησιμοποιηθούν σε υποβολή αιτήσεων για δουλεία, για συνεντεύξεις εργασίας και σε διαδικασίες πρόσληψης μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δραστηριότητες για συγγραφή CV και για προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας και εργαστήρια για ανάπτυξη και βελτίωση συγκεκριμένων soft δεξιοτήτων: Ομαδικότητα, Αυτογνωσία και Αυτοεκτίμηση.

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής:

Για Λευκωσία ΕΔΩ

 

Για Λάρνακα ΕΔΩ.

 

Για Αμμόχωστο ΕΔΩ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα Κέντρα Πληροφόρησης Νεών στο παγκύπριο αριθμό 77 77 27 57.

 

Συναισθηματική αγωγή και συναισθηματική Νοημοσύνη: Βοηθώντας τα παιδιά μας να αναπτυχθούν

Είναι οι γνώσεις και η εκπαίδευση αρκετές για την πρόοδο και την ευημερία των παιδιών μας; Πώς μπορώ να ενισχύσω τις δυνατότητες του παιδιού μου; Πώς θα βοηθήσω ένα παιδί να έχει συναισθηματική ισορροπία και να αισθάνεται ικανοποιημένο με τον εαυτό του και τις σχέσεις του; Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να συμπεριφέρεται με πιο αποδεκτούς τρόπους;

Το θέμα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, δηλαδή το να κατανοούμε, να εκφράζουμε και να αποδεχόμαστε τα συναισθήματά μας αλλά και των γύρω μας, αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης, της ρύθμισης της συμπεριφοράς μας, της δημιουργίας θετικών σχέσεων με τους άλλους.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Αμμόχωστος: Παρασκευή, 11/10/2019, 18:30- 20:00,  στην αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δάσους Άχνας (23722292). Σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Άχνας

Λάρνακα: Τετάρτη, 16/10/2019, 18:30 – 20:00, στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας (Λεωφόρος Γρ. Αυξεντίου 27, Πλατεία Ακρόπολης, 24822580)

Λευκωσία: Παρασκευή, 18/10/2019, 18:30- 20:00 στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας, (Τομπάζη 14, Λυκαβηττός, 22877510)

 

Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής ΕΔΩ ή στον παγκύπριο αριθμό 77772757.

 

Οι διαδραστικές διαλέξεις διοργανώνονται από τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων και το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «Μικρή Άρκτος» του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Συντονίζει η εκπαιδευτική ψυχολόγος, Κριστίνα Παντελή.

 

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Το Erasmus+ γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Έτος Δημοκρατικής Συμμετοχής 2019

Για 3η συνεχή χρονιά, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, σας προσκαλούν στο Φεστιβάλ Erasmus+ το οποίο διοργανώνεται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Erasmus Days. Ραντεβού το Σάββατο 12 Οκτωβρίου στην Πλατεία Φανερωμένης στη Λευκωσία, για να γιορτάσουμε μαζί το πιο πετυχημένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα συνεργασίας και κινητικότητας στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Φέτος, το θέμα του Φεστιβάλ περιστρέφεται γύρω από το Ευρωπαϊκό Έτος Δημοκρατικής Συμμετοχής. Το κοινό έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις ευκαιρίες που προσφέρει η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ από τους ίδιους τους δικαιούχους των έργων, αλλά και από εκπροσώπους των Εθνικών Υπηρεσιών του Προγράμματος. Σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα, οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα έχουν την ευκαιρία να εκθέσουν καλές πρακτικές προγραμμάτων που υλοποίησαν και να μοιράσουν ενημερωτικό υλικό.

Το Φεστιβάλ εμπλουτίζεται με δραστηριότητες από Σχέδια που έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια των Σχεδίων Erasmus+ που επιχορηγήθηκαν από τις δύο εθνικές υπηρεσίες. Έτσι οι  συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε εργαστήρι ρομποτικής, 3D Printing, κυνήγι θησαυρού να απολαύσουν χορό και θεατρικό δρώμενο από δικαιούχους έργων, αλλά και να παίξουν το ειδικά διαμορφωμένο παιχνίδι γνώσεων: Ο δυνατός Ευρωπαίος.

Παράλληλα, η κα Θέμις Χριστοφίδου, Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, θα συνομιλήσει με δικαιούχους του Προγράμματος και μαζί θα ανταλλάξουν απόψεις κι εμπειρίες σχετικά με την νέα προγραμματική περίοδο του ERASMUS+.

Το Φεστιβάλ Πλαισιώνει Live Link με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του ΚΛΙΚ FM, Γιώργο Ρούσσο και Τζώρτζια Παναγή, από τις 17:00-19:00.

Το Φεστιβάλ Erasmus+ θα είναι ανοικτό στο ευρύ κοινό και αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ενημέρωση των παρευρισκομένων όσον αφορά τις ευκαιρίες που παρέχει το Πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Εργαστήρι δημιουργικής φωτογραφίας

Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Αγρού του Οργανισμού Νεολαίας σε συνεργασία με το Κέντρο Νεότητας Δυμών διοργανώνουν εργαστήρι δημιουργικής φωτογραφίας με θέμα: «Σύνθεση και Φωτογραφία». Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019, 17:0-19:30 στο οίκημα του Κέντρου Νεότητας Δυμών.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε νέους που αγαπούν την φωτογραφία και επιθυμούν να μάθουν τους βασικούς κανόνες σύνθεσης και τεχνικής φωτογραφίας, προκειμένου να δημιουργήσουν φωτογραφίες σωστές, καλλιτεχνικές και αισθητικά άρτιες, ενώ παράλληλα θα μπορέσουν να ενδυναμώσουν και την οπτική τους αντίληψη.

Το εργαστήρι αποτελείται από 2 σκέλη:

Το πρώτο, θα είναι θεωρητικό, ενώ το δεύτερο σκέλος θα περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση πάνω στην σωστή σύνθεση της φωτογραφίας και εξειδικευμένης τεχνικής μακράς έκθεσης (Long Explosion). Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας τεχνικό φωτισμό θα δημιουργήσουν τις δικές τους συνθέσεις μέσω του φωτογραφικού τους φακού. Εκπαιδευτής του εργαστηρίου θα είναι ο φωτογράφος Μάριος Χαψής.

Για δηλώσεις συμμετοχής στον τηλεφωνικό αριθμό: 99050287 / 25874042

 

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Διαλέξεις: Σχολικός Εκφοβισμός. Προλαμβάνω, εντοπίζω και στηρίζω το παιδί μου

Η λέξη «Εκφοβισμός», αλλιώς Bullying, ανησυχεί χιλιάδες γονείς. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τον σχολικό εκφοβισμό είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι σημαίνει και  να «ενισχυθούμε» με προληπτικά μέτρα. Με αυτό τον τρόπο  ο γονέας να βρίσκεται είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση αν χρειαστεί να αντιμετωπίσει περιστατικό εκφοβιστικής συμπεριφοράς και στηρίξει αποτελεσματικά το παιδί του.

Στη διαδραστική διάλεξη θα συζητηθούν αποτελεσματικές στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού καθώς και θα δοθεί ευκαιρία να στους γονείς να συζητήσουν τις ανησυχίες τους.

 

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Λάρνακα: Τετάρτη, 2/10/2019, 18:30 – 20:00, στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας (Λεωφόρος Γρ. Αυξεντίου 27, Πλατεία Ακρόπολης, 24822580)

Αμμόχωστος: Πέμπτη, 3/10/2019, 18:30- 20:00,  στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Αμμοχώστου (Γρίβα Διγενή 39, Σωτήρα, 23722292). Σε συνεργασία με το ΣΚΕ Σωτήρας.

Λευκωσία: Παρασκευή, 4/10/2019, 18:30- 20:00 στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας, (Τομπάζη 14, Λυκαβητός, 22877510)

 

Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής ΕΔΩ ή στον παγκύπριο αριθμό 77772757.

 

Οι διαδραστικές διαλέξεις διοργανώνονται από τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων και το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «Μικρή Άρκτος» του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Συντονίζει η εκπαιδευτική ψυχολόγος, Κριστίνα Παντελή.

 

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

#BeActive – Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 2019

Ένα ευρύ φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων έχει ετοιμάσει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού 2019 με τίτλο #BeActive, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη από τις 23 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προαγωγή του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης σε όλη την Ευρώπη. Το 2019 θα πραγματοποιηθεί η πέμπτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Το γενικό θέμα της εκστρατείας είναι και πάλι «#BeActive» («να είστε ενεργοί») και ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας, αλλά και να παραμείνουν ενεργοί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της φυσικής δραστηριότητας και του αθλητισμού για την υγεία των νέων, συμμετέχει ενεργά, στηρίζει και προωθεί τη συγκεκριμένη εκστρατεία. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή του προγράμματος, Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ), διοργανώνει πολλές και ποικίλες δράσεις ενεργοποιώντας σε παγκύπριο επίπεδο τους νέους και τις οργανώσεις τους.

Βιωματικό εργαστήρι: «Όλοι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, μα όλοι ΙΣΟΙ»

Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Πάφου και το πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «Μικρή Άρκτος» του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, διοργανώνουν βιωματικό εργαστήρι για εφήβους ηλικίας 12-18 με θέμα: «Όλοι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, μα όλοι ΙΣΟΙ» το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 και η ώρα 11:00 – 13:00 στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Πάφου.

Το διαδραστικό εργαστήρι έχει ως κύριο στόχο οι έφηβοι να αντιληφθούν τη σημαντικότητα της  διαφορετικότητας μέσα από μια μικρή διάλεξη και στη συνέχεια θα υπάρξει συζήτηση και βιωματικές ασκήσεις. Επίσης, θα συζητηθεί και το θέμα των στερεοτύπων όπου συγκεκριμένα θα αναλυθεί με τη βοήθεια των συμμετεχόντων για το τι είναι, πως δημιουργούνται και ποια στάση θα ήταν καλό να διατηρούμε απέναντι σ ’αυτά.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες στο παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό: 77 77 27 57.

Η συμμετοχή στο εργαστήρι είναι ΔΩΡΕΑΝ – Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

 

Εβδομάδα Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας, του Οργανισμού Νεολαίας, διοργανώνει αυτό τον Σεπτέμβριο εβδομάδα Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης. Πρόκειται για καθημερινές συναντήσεις, οι οποίες θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε νέους και νέες, με σκοπό την υποστήριξη έναρξης νέας επιχείρησης.

Η εκπαίδευση θα απευθύνεται σε νέους και νέες 20-35 ετών και θα περιλαμβάνει εργαστήρια και δραστηριότητες με στόχο την:

 • Ενδυνάμωση των νέων, την ομαδικότητα και τη δικτύωση
 • Απόκτηση γνώσεων για ανάπτυξη του μοντέλου της επιχείρησης
 • Πρακτική εξάσκηση για οικονομικές προβλέψεις
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομιλίας και παρουσίασης
 • Αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών μέσω προγραμμάτων/ σχεδίων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Το εργαστήρια θα προσφέρονται από μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών και εξιδεικευμένων μεντόρων.

Ημερομηνίες, ημέρες και ώρες

23/9/2019- 28/9/2019

Δευτέρα – Παρασκευή 17:30 –21:00

Σάββατο  9.00-13.00

Για το πρόγραμμα της εκπαίδευσης πατήστε ΕΔΩ.

Χώρος διεξαγωγής: Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας, στην Οδό Τομπάζη 14, 1055 Λυκαβητός

Για περισσότερες πληροφορίες στο 22877510.  Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής ΕΔΩ μέχρι τις 20  Σεπτεμβρίου.

Εβδομαδιαίες εκπαιδεύσεις από τον Οργανισμό Νεολαίας

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εξάσκηση απαραίτητων προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας του Οργανισμού Νεολαίας προγραμματίζει να δώσει την ευκαιρία σε νέους ηλικίας 20-35 ετών, να συμμετάσχουν σε εβδομαδιαίες εκπαιδεύσεις διαφόρων θεματικών ενοτήτων.

Οι θεματικές των εβδομαδιαίων εκπαιδεύσεων θα αφορούν:

 • Εξάσκηση μαλακών δεξιοτήτων (soft Skills) με σκοπό την καλλιέργεια επαγγελματικών ικανοτήτων
 • Απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων με σκοπό τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης
 • Απόκτηση απαραίτητων γνώσεων για την αγορά εργασίας

Σκοπός της εν λόγω δράσης, είναι η στήριξη των νέων για ανάδειξη των ταλέντων τους, η προτροπή για νέα ξεκινήματα και η προώθηση της ουσιαστικής συμμετοχής τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας.

Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη εβδομαδιαία εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22877510.