Uluslararası ilişkiler

Gençlik Kurulu, gençlik politikası konularının desteklenmesi için hem Avrupa hem de ulusal düzeyde aktiftir. Spesifik olarak, kuruluş aşağıdakilerle ilgilenir:

  • AB Konseyi’nin düzenli olarak (genellikle her altı ayda bir 4-6 kez) toplanan Gençlik Çalışma Grubu. Bu toplantılar bağlamında, Avrupa Birliği üyeleri, Bakanlar Konseyi tarafından onaylanmak ve kabul edilmek üzere gençlik politikası belgelerini hazırlar, geliştirir ve sonuçlandırır.
  • Gençlik Çalışma Grubu tarafından daha önce detaylandırılmış olan gençlik politikalarının geliştirilmesine ilişkin karar ve sonuçların kabul edildiği Gençlik İşlerinden Sorumlu Bakanlar Kurulları.
  • Avrupa Konseyi Gençlik Dairesi ve Avrupa Gençlik Politikası Bilgi Merkezi gibi gençlik sorunlarıyla ilgilenen Uzman Grupları.