Rolümüz

Kıbrıs Gençlik Kurulu, Temsilciler Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edilen 1994 tarihli Gençlik Kurulu Yasası (Ν.33 (Ι)/94) uyarınca bir kamu tüzel kişiliği olarak 1994 yılında kurulmuştur. İlk Yönetim Kurulu’nun atandığı 2 Haziran 1994’te faaliyete geçmesinden bu yana, kuruluş gençlere Kıbrıs’ta ve yurtdışında sosyal faaliyetlere aktif katılım için birçok fırsat sundu.

Kuruluşun ana rolü danışmanlık olmakla birlikte, Bakanlar Kurulu’nun onayını takiben, kuruluşun yıllık bütçesinin onaylanması sırasında veya başka bir özel karar kapsamında gençlikle ilgili projeleri de üstlenmektedir. Bir danışma organı olarak Yönetim Kurulu, Eğitim ve Kültür Bakanı aracılığıyla Bakanlar Kurulu’na kapsamlı ve uzmanlaşmış bir gençlik politikası oluşturulmasına ilişkin öneriler sunar.

KGK politikalarının amacı:

  • 01 Kıbrıs'taki tüm gençlerin ilerlemesi ve refahı
  • 02 Gençlere ve kuruluşlarına aktif olarak katılmaları ve toplumlarının ve ülkelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasından sorumlu olmaları için fırsatlar sağlamak
  • 03 Gençlerin gençlikle ilgili sorunlarla doğrudan ve etkili bir şekilde ilgilenen yaratıcı katılımı ve eğlencesi